Süleyman mührü Anlamı En Faydalı 10 Bilgi

Süleyman mührü Anlamı En Faydalı 10 Bilgi

Süleyman mührü Anlamı En Faydalı 10 Bilgi

Süleyman mührü Anlamı En Faydalı 10 Bilgi Altı köşeli yıldız veya heksalfa olarak da bilinen iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bir semboldür.

Mührü Süleyman, gök ve yerin, manevi dünyanın maddi dünya ile birleşmesini ifade eder. İki çapraz eşkenar üçgenden oluşur ve bazen bir daire içine yazılır.

Mührün Sembolojisi
Tepe noktası aşağı olan Üçgen, iki ağır elementi, bedensel prensibi onları aşağı doğru eğdiren Su ve Toprak’ı temsil ederken, tepe noktası yukarı olan Üçgen, iki hafif ve ruhsal elementi, Hava ve Ateş’i temsil eder.

İki üçgenin kesişmesiyle, bilgeliğe ve içsel güce ulaşmayı sağlayan ruhsal hareket ve bedensel hareketin merkezinde dengede sabit duran insanın kalbini temsil eden merkezi bir altıgen oluşur.

Ayrıca Süleyman mührü  merkezi altıgenin içinde bir nokta olduğunda, var olan tüm unsurların birliğini sembolize eder.

Süleyman Mührü, tılsım karakterine büründüğü Orta Çağ’dan itibaren bilinen çok eski bir semboldür.
Altı köşeli yıldız sembolü, çok farklı kültürel alanlarda bulunduğu düşünülürse, arketipsel değerlerden yoksun değildir.

Hz Süleyman Mührü üzerinde ne yazıyor

İç içe geçmiş iki üçgen, ikonografik olarak Yahudilikle (Davut Yıldızı) ilişkilendirilse de, tedavi edici-büyüsel ve simyasal değerler üstlendikleri İslam’ın sembolik mirasında da yer alır.

Süleyman Mührü İkinci bağlamda, Ateş ve Su’nun kozmik güçleri arasındaki dengenin sembolü olarak yorumlanırlar.

Geleneksel yorum “sulu” bir Üçgen (dişil, yukarı doğru yönlendirilmiş) ve “ateşli” (eril, aşağı dönük) görür, bunların birleşimi uyumlu bir şekilde kapalı bir dualistik sistemi temsil eder.

Kral Davut’un oğlu ünlü Kral Süleyman’ın (İbranice Shelomoh, MÖ 961-931) ölüm anına kadar şeytanları kovmak ve melekleri çağırmak için kullandığı söylenir. Bu nedenle Altı Köşeli Yıldız, Süleyman’ın Mührü veya Davut’un Kalkanı olarak da adlandırılır.

Hz Süleyman mührünün faydaları

Ancak bugün, İsrail devletinin armasının bir unsuru haline geldikten sonra, çoğunlukla Siyon Yıldızı veya Davut Yıldızı olarak tanımlanmaktadır.

Prensip olarak, Yahudi geleneğiyle hiçbir ilgisi olmayan Altı Köşeli Yıldız, genellikle güçlü bir büyülü sembol işleviyle büyülü kitaplarda ve popüler çıkarma ayinlerinde ortaya çıkar.

Sihir törenlerinde sihirbazın göğsüne onu kötü etkilerden ve lanetlerden korumak için boyanır. Hatta dualarda temel hale gelir, çünkü büyücünün ayaklarının dibine çizilen sihirli çemberle birlikte, çağrılan yaratıklara karşı tek savunma odur.

Diğer şeylerin yanı sıra, birçok uğurlu ve koruyucu tılsımın temel tasarımıdır.

Süleyman mührü Anlamı

Hz Süleyman Mührü taşıyanlar yorumları

Kabalistler arasında ezoterik pentagram, “4 harfli kelime” anlamına gelen ve Tanrı’nın adı olan Iod-He-Va-Huè olan Tetragrammaton olarak adlandırılır

Tetragrammaton, tıpkı pentagram gibi, ne de olsa kendini gerçekleştirmiş erkek ya da kadını, kendisini Tanrı yapan kişiyi, “Quis ut deus?” adı tetragrammaton olan: Iod-He-Va-Huè (Eliphas Levi’nin çizdiği ve ezoterikçiler arasında kullanılan pentagramda yeniden bulacağız).

Bu nedenle pentagram, beş element tarafından temsil edilen alt doğasının egemenliği sayesinde elde edilen aydınlanmış akılla donatılmış insanı ifade eder.

Beş nokta insanın başını, kollarını ve bacaklarını temsil eder. pentagram maddeye, içgüdülere ve hayvani tutkulara hakim olan kişidir.

İradesi düşünceleri, duyguları ve tüm eylemlerini uyumlu bir şekilde yönlendirebilen erkek veya kadındır

“Varlığının” beş ana yönünü kendi içlerinde cisimleştirmiş ve bu nedenle kendi içlerindeki Ruhlarının gücünü, yani kendi İlahi Kıvılcımlarını veya Yüksek Benliklerini, Mutlak’ın bir parçasını, özünü, derin içlerini ortaya çıkaran kişi. olmak.

Süleyman mührü resmi

Daha yaygın olarak “Davut Yıldızı” olarak adlandırılan Mührü Süleyman’ın çok eski kökenleri vardır. Biri yukarı, diğeri aşağı bakan iç içe geçmiş iki üçgenle temsil edilir .

Nitekim Süleyman mührü  yazan herhangi bir yerde üstteki üçgende insanın ruhani yanı ve alttaki üçgende insanın hayvani yanı veya içgüdüleri temsil edilmektedir .

Birçoğu, kökeninin Hindistan’dan geldiği konusunda hemfikir, aslında bu sembol
hem Batı hem de Doğu kültürlerinde yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Biri yukarı, diğeri aşağı bakan iki “kucaklayan” üçgenle temsil edilir .

Mührü Süleyman kolyesi taşımak

Evrim her zaman bilinçli bir seçime götüren ve duygusal ya da eğitimsel ihtiyaçlardan kaynaklanmayan bir anlayıştan gelir.

Ölmek ve canlı olarak yeniden doğmak terk etmektir
her zaman aynı sonucu verdikleri için belirli tutumlar, eylemler , durumlar ve düşünme biçimleri seçimlerdir.

İnsan büyüme ihtiyacı hissettiği anda, dürtüler onu eski ve durağan olandan kopmaya, yeniye erişmeye ve yeni bir büyümeyle yüzleşmeye yönlendirir.

Aslında insanın hareketsizliği, kendi bölgesinde yarattığı ve terk etmek istemediği güvenliğin bir parçasıdır. Güven
içinde yaşamak için insan her zaman aynı şekilde ve rutinlerle hareket eder , bunun yerine insanın ruhu onu bilmek ve gelişmek için kalıpları ve durumları kırmaya yönlendirir .

Büyümek çaba ve kendi üzerinde çalışma gerektirir, kişinin farkındalığını artırmak çoğu zaman bir şeyleri görmek ve dolayısıyla daha önce bilinmeyen durumları ve mekanizmaları anlamak anlamına da gelir.

Süleyman Mührü Kolye

Marsilya tarotunda XIII numaralı tarot , “Ölüm” ile aynı sembolik anlama sahiptir . Ölüm , içgüdüler ve koşullanma tarafından yozlaştırılan bir egonun neden olduğu eski egosal bağların yok edilmesi olarak anlaşılır .

Bu, ruhla işbirliği yapan sağlıklı bir benliği karşılamak ve geliştirmek için alan yarattığı için, ruhun gizemlerine inisiye için zorunlu bir süreçtir .

Süleyman’ın  mührü , maddi kısım (beden) ile insanın daha “ince” kısmı (düşünce, duygu, irade) arasındaki birliği ve işbirliğini temsil eder .

Alttaki üçgen , toprak ve su elementlerini veya maddeye bağlılıkları ve dünyadaki durumlara uyum sağlamayı sembolize ederken, üstteki üçgen ateş ve hava elementlerini, yani duyumları ve düşünceyi temsil eder.

“Gökte olduğu gibi yerde de” Süleyman mührü anlamı bu sözlerle özetlenebiir.
Ruhu dünyevi eylemlerle onurlandırmak için, bunun için doğru düşünmeye, doğru hissetmeye ve doğru davranmaya ihtiyacınız var.

Süleyman mührü fiyatı

Mührü Süleyman ayrıca , dünyevi deneyim sırasında farkındalık kazanmak için ruhun ete yükselişini tasvir eder .

Yaşam yolculuğu sırasında beden , eylemlerinde iradesini yerine getirdiğinde ruh haline gelebilir , ancak bunu yapabilmek için insan dünyada kendine bakabilmelidir.

Alt Üçgen
İnsanın içgüdülerini , hayvani yanını ve ihtiyaçlarını temsil eder.
Bir erkek yiyecek bulabilmeli, dünyanın zevklerini tanıyıp deneyimleyebilmeli ve bölgesini savunabilmelidir.
Bu, bir insanın kendini inşa edebileceği birincil temeldir .

Yeter ki bir erkek sisteme, partnere, aileye vs. sorsun. kendine bakamayacak kadar büyüyemez. Sistemlerden ve insanlardan bağımsızlıktır.
Her şeyi kendinden soran bir adamın deneyimini, ölçülülüğünü ve gücünü yaratır ve zamanla ifadesi otantik hale gelir.

Bu kapasiteleri geliştiren insan, yaşamı boyunca kendisine ve başkalarına zarar vermeden özünü ifade eder . Alt üçgen , psiko-fiziksel istikrarın sağlanmasıyla onurlandırılmazsa üst üçgenin ifadesi olamaz.

Üst Üçgen
İnsanın üç süptil gücünü temsil eder : pratik yaşamında hakikat, şefkat ve hoşgörü adını alan düşünce, duygu ve iradedir. İnsan, dünyadaki istikrarını geliştirirken, onları dünyada tezahür ettirebilecek olan ruhun gizemlerine erişebilecektir.

Üst üçgenden
geçen adam , bu ikili dünyadaki paradoksun gerçeğini anlayarak benzersiz bir vizyon geliştirir .

Duyguların gelip geçici duygusallığını terk edecek, kendi içinde sevginin gücünü yaratarak gerçek bir duyguya dönüşecek ve böylece başkalarının acısını kendisiyle birlikte taşıma yeteneğini fethedecektir.

Süleyman mührü anlamı cehaletin ve deneyimsizliğin adaletsizliklerine karşı hoşgörülü , ancak açgözlülük ve bencil kibirden kendini ve sınırlarını nasıl koruyacağını bilmektir.

Çakra , disk veya tekerlek anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir .
İnsanın hayati ve enerjik noktalarının felsefi bir açıklamasıdır.

Omurga boyunca nevraljik noktalarla çakışırlar
ve psişik enerjiyi vücuda iletme işlevine sahiptirler. Onları psişik enerji ile fiziksel beden arasındaki bağlantı köprüleri olarak tanımlayabiliriz .

Süleyman mührü kuran

Alt Üçgen
1 çakra Muladhara – “kök çakra” – adrenal bezler – topraklama – madde/hayatta kalma.
2. çakra Svadhistana – “dalak çakrası” – cinsel organlar – zevk/duygular – üreme.
3. çakra Manipura – “solar pleksus çakrası” – dünyadaki kişisel gücün olumlanması – Bölge/irade (üst üçgenle ortak olduğunda).

Üst Üçgen
4 çakra Anahata – “kalp çakrası” – kalp bölgesi – benlik duygusu – şefkat.
5. çakra Vishuddh a – “boğaz çakrası” – tiroid – ifade – yaratma/sanat.
6. çakra Ajna – “üçüncü göz çakrası” – epifiz bezi – paradoks/eşsiz görüşün kabulü.
Alt üçgenin ve üst üçgenin uyumlu gelişimi , kafatasının yukarısındaki 7 Sahasrara çakraya – “taç çakraya” – kişisel bilgi/evrensel kimlik yolu açar

Hz Süleyman Mührü üzerinde ne yazıyor, Hz Süleyman mührünün faydaları, Hz Süleyman Mührü taşıyanlar yorumları, hz. süleyman mührü resmi, Mührü Süleyman kolyesi taşımak, Süleyman Mührü Kolye, hz. süleyman mührü fiyatı, hz. süleyman mührü kuran

14.12.2022
126
Ziyaretçi Yorumları (1)

Whatsapp
Cemile
Cemile
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1