Allah Yazılı Kolye En İyi 3 Model

Allah Yazılı Kolye En İyi 3 Model

Allah Yazılı Kolye En İyi 3 Model

Allah Yazılı Kolye En İyi 3 Model Manevi bir deneyim sırasında (tek başına veya toplu dua, meditasyon, kutsal metinleri okuma veya dini bir ayinlere katılım olarak anlaşılır),

Beyin normalde dış ortamdan bilgi çeken duyusal uyaranları “kapatır”, örneğin ışık, sesler ve kokular, kendi iç dünyanıza odaklanmanızı sağlar.

Urru, “Modern teşhis testleri, bu mekanizmaya dahil olan beyin bölgelerini görselleştirmemize izin veriyor” diyor. Prefrontal korteksin, yani duyguları yöneten frontal lobun ön kısmının aktivitesini artırmanın yanı sıra, kaudat çekirdek, insula ve singulat girus daha fazla harekete geçirilir

Her şeyin yanı sıra hafıza için de önemli, öğrenmek ve aşık olmak”. Bunlar, sanki nöronlar arasında evrensel bir uyuma yatkınlık varmış gibi, bir sanat eseri ya da doğal bir senaryo ile karşılaşıldığında devreye giren alanların aynısıdır.

Sonuçlar fizikseldir, ancak yalnızca dua etmekle kalmaz: aslında dua parasempatik işlevi etkinleştirir, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürür, bağışıklık tepkisini güçlendirir ve kandaki kortizol (stres hormonu) düzeylerini düşürür,

Ama aynı zamanda her şeyin üniter olduğu algısını destekler. yani, -dini deneyimin ruhani kalbini temsil etmenin yanı sıra- beynimizin yapısı tarafından mümkün kılınan aşkın ve sonsuz bir bakış açısıyla kabullenir.

Allah Yazılı Kolye Altın

İnananlar için, zihnimizin derinliklerinde Tanrı’nın keşfini temsil eder. «Faydalar, her gün namaz kılanlarda daha büyük görünüyor, çünkü çeşitli mekanizmalar daha kısa sürede gerçekleşir

Bunla birlikte ruhunuza daha iyi gelmesi için  Allah yazılı kolye de takabilirsiniz

Norman Doidge ve Timothy R. Jennings gibi birçok bilim adamının, sanki duayı ritüel bir şekilde kullanma yeteneği etkilerini hızlandırıyormuş gibi, ilahi tarafından modellenen bir beyinden söz etmesinin nedeni budur.

Organizma üzerine», diye yorumluyor Urru. “Allah’a yönelik olan, duayı mucizevi bir formül olarak yorumlama hatasına düşmemek için, diğer beşine eklenecek ve zamanla eğitilecek bir tür altıncı histir, neredeyse emir üzerine kullanılacaktır”.

Bilim , dua uygulamasının sağlık durumunu etkileyebileceğini, sizi daha az hasta edip daha çabuk iyileştirebileceğini göstermiştir.

Geçen yüzyılın yetmişli yıllarına atıfta bulunan bazı araştırmalar, iyi dua etmenin kan basıncını düşürdüğünü, kalp atış hızını düşürdüğünü ve kas gerginliğini gevşettiğini, bağışıklık tepkisini güçlendirdiğini ve stres hormonlarını düşürdüğünü göstermiştir.

Yapılan araştırmalarda, manevi bir deneyim sırasında beynin, kişinin kendi kişisel içselliğine konsantre olmasına izin vererek, dış uyaranları gizleme eğiliminde olduğu kaydedilmiştir.

Kısacası güzel dua etme veya Allah yazılı kolye takma eylemi, biz hemen algılayamasak da vücudumuza ve ruhumuza faydalar sağlar. Tanrı ve doğa ile ne kadar uyum içinde olursak, vücudumuz doğal savunmasını kullanarak kendini iyileştirme yeteneğini o kadar geliştirir.

Genetik mutasyonları ve kalıtsal özelliklerin aktarımını inceleyen biyoloji dalı olan epigenetik üzerine giderek daha ileri çalışmalar, hastalık fikrini artık geçerli olmayan, ancak kısmen istemsiz fenomenler, kader veya talihsizlik olarak tanımlıyor gibi görünüyor. sağlığımızı etkileyebilecek duygu ve düşüncelerimize de bağlıdır.

Bu kesinlikle psikofiziksel esenliğe ulaşmanın yolunu dingin ve iyi bir ruh halinde gören yeni bir fikir değildir.

Unutulmamalıdır ki dua büyülü bir ayin değil , güç, enerji ve esenlik veren bir inanç eylemidir.

Tıpkı Hristiyan duasını, bedene fayda sağlasalar bile “Tanrı ile karşılaşmayı” içermeyen diğer meditatif tekniklerden ayırmanın doğru olduğu unutulmamalıdır.

Allah yazılı kolye takmak günah mı

Duanın çok derin bir anlamı vardır, ezbere öğrenilen kelimelerin veya formüllerin basit bir şekilde mırıldanılması değildir, ancak faydalı bir sevgiye sahip olması için yaşanması, hissedilmesi gerekir, anlamı veren Tanrı ile bu derin bağdır.

Ve refah üretir. Hayal kırıklığına uğramayacağımızdan emin olarak, kendini Tanrı’nın iradesine teslim etmek ve tamamen terk etmektir. Hristiyan bir mümin bunun böyle olduğunu çok iyi bilir,

Öte yandan Hz Muhammed kendisi de: “Dileyin, size verilecek, kapıyı çalın, size açılacaktır” derken veya her gün namaz kılmayı tavsiye ettiğinde bizzat kendisi söylemiştir.

Allah yazılı kolye takmanın faydaları

İslam, dünyadaki ana dinlerden biridir. Dünya çapında en hızlı büyüyendir. Güney ve Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu ve Kuzey Afrika’da daha yoğun bir konsantrasyon ile dünyanın dört bir yanına dağılmış 1,6 milyar takipçisi vardır

“İslam” kelimesi , teslim olma, itaat etme, teslim olma ve barış anlamına gelen Arapça silm kelimesinden türemiştir.

Müslümanlar olarak adlandırılan İslam’ın takipçileri, İslam’ın Allah’ın (Allah’ın) dini olduğuna ve O’nun İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed de dahil olmak üzere peşpeşe gelen peygamberlere insanlığa yol göstermesi için hükmettiğine inanırlar.

Bu nedenle, bu eski peygamberlerin takipçilerinin aynı ilahi mesaja inandıkları kabul edilir.

İslam’ı kabul etmek, Allah’ın bildirdiği iradeye göre yaşamayı, O’na ve O’nun hükmüne teslim olmayı ve erdemli olmayı seçmektir.

Tüm insanların eşit olduğu şeklindeki İslami mesajla bağlantılı olarak inanç doktrinlerinin bireysel ve toplu olarak yerine getirilmesi, anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasına yol açar.

İslam’ın öğretileri Allah’ın kitabı Kuran’da kayıtlıdır. Müslüman kutsal metinlerinin Allah tarafından melek Cebrail aracılığıyla Arapça olarak Hz. Muhammed’e 610 (40 yaşındayken) ile 632 (ölüm yılı) arasında vahyedildiği söylenir.

Bu öğretiler Müslümanlara uygulama ve inançlarında yol gösterir. ve bununla beraber  Allah yazılı kolye ile maneviyatınızı daha da yükseltebilirsiniz.

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim”. Bu formül, radikal bir tektanrıcılığa işaret eder ve Muhammed’e vahyin nihai gerçek olduğunu belirtir.

Bu formül, yeni doğan bebeğin kulağına, her bireyin Tanrı’ya olan ilkel bağlılığını hatırlatmak için ve ayrıca ilahi yargıya hazırlanırken ölen kişinin kulağına fısıldanır.

Namaz müminlere günde beş vakit (sabah, öğle, ikindi, akşam ve akşam) farz kılınmıştır ve vücut Mekke’ye dönük olarak kılınmalıdır .

Dua yoluyla, günlük yaşam Tanrı’ya bağlılığın mührü altına alınır. Bundan önce kalp, zihin ve beden saflığı gelmelidir, bu nedenle ritüel abdest hareketleri gereklidir.

Dualar, ayakta, diz çökerek veya secde ederek yapılan ayinsel okumaları içerir.

Zekat ( ondalık ) bir arınma eylemidir. Kuran, namaz ve ondalığın birlikte gittiğini öğretir. Tanrı’ya bağlılık, topluluğa yükümlülükler olmaksızın eksiktir.

Öşür, bir kişinin malvarlığının %2,5’u olarak belirlenir ve fakirlere, dullara ve yetimlere veya hayır kurumlarına ödenmelidir.

Allah Yazılı Kolye Gümüş

Müslümanlar, son yüzyıllarda geliştirilmiş ve geliştirilmiş karmaşık bir yasal ve etik sistem tarafından ifade edilen hak ve sorumlulukları belirleyen şeriatın (İslam hukuku) emirlerine sadık olmalıdır.

Şeriat esas olarak Kuran’dan ve Muhammed’i model (sünnet) olarak almaktan gelir. Neyin helal (kabul edilebilir davranış) ve haram (yasak davranış) olduğunu tanımlar.

İslam dininde ruhbanlık ve ayinler bulunmasa bile ilahi emirler bazı ritüel uygulamaları dayatmaktadır. Genellikle “İslam’ın sütunları” olarak adlandırılan beş dini uygulama, tüm inananların görevidir

İmana tanıklık etmek, düzenli dua etmek, yıllık sadaka vermek, kutsal Ramazan ayında oruç tutmakve bir Müslümanın yaşamı boyunca Mekke’deki (Suudi Arabistan’da bir şehir) kutsal yerlere hac ziyaretidir

Biçimcilikten kaçınmak için her biri, inananlara Tanrı ile olan ilişkisini hatırlatmaya hizmet eden bilinçli bir arınma niyetini varsayar.

Müslümanlar, peygamberleri inançlarının önemli bir parçası olarak görürler. İslam için peygamber, hem ilahi bir mesajı ilan eden (İbranice’de “peygamber”, nabi anlamına gelir) hem de kanun koyucu ( Şeriat ) 153 kişidir .

İncil’deki peygamberin aksine, Muhammed , İslam’ın gelecekteki olası bir zaferi dışında, geleceği tahmin etmez . Müslüman peygamberlik bilimi, peygamberlerin mührü kavramı gibi bazı açılardan Maniheizm’e yakındır.

Mutezile’ye göre bu , Allah’ın yarattıklarına bir lütfudur  Kuran’daki kehanet her şeyden önce vahyin tek aktarımıdır

Allah Yazılı Altın Kolye Fiyatları

Kuran , Muhammed’in sözlerinin, eylemlerinin ve jestlerinin, onaylarının (sessiz olanlar dahil) aktarımıyla anlatılan sünnetinin (“yol”, “yol” veya “gelenek”) önemini ortaya koyar  hadis denilen açıklamalar .

Hadisler, Müslümanların çoğunluğu tarafından uyulması gereken örnekler olarak kabul edilir. Mezhep fıkıh ekolleri, hadis külliyatlarını , Müslüman “geleneği” olan sünneti belirlemede önemli araçlar olarak görürler .

Hadis aslen Muhammed’in eylemlerini ve geleneklerini bildiren sözlü bir gelenekti . Ancak ilk fitneden itibaren  yüzyılda  hadisleri almaya  başladılar .

Müslümanlar için güvenilirlikleri genellikle onları bildiren tanıkların güvenilirliği ile orantılıdır. Bu  isnad olarak adlandırılır .

Bu derlemeler, bugün bile fıkıh veya İslam tarihi ile ilgili konularda referans olarak alınmaktadır . Sözde “sahih” hadisler tüm Sünni Müslümanlar tarafından kabul edilmektedir.

Sünniler, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, sünneti oluşturan hadisleri Kur’an’ın ekleri ve temel açıklamaları olarak kabul ederler .. İslam hukukunda Kuran, bir Müslümandan beklenen pek çok davranış kurallarının tohumunu içerir.

Hac (Mekke’ye hac) , maddi imkânları olanlar için ömürlerinde en az bir kez müminlere farzdır. İbrahim’in Tanrı’ya bağlılığını ve Müslüman geleneğine göre İshak değil, İsmail olan oğlunu ona kurban etme isteğini anıyor.

Tören, Allah’ın önünde tövbe eylemi ve Mekke’ye yolculuktan önce arkadaşlardan ve aileden bağışlanma talep edilmesiyle başlar.

Hacca giden kişi, parçası olduğu evrensel kardeşliği ( ümmet ) ve arzuladığı manevi yenilenmeyi simgeleyen iki parça beyaz kumaş giyer .

Kadının hac ziyareti motif, niyet veya anlam bakımından farklılık göstermez, ancak İslami gereklilikleri karşılamak için giyim kuralları farklılık gösterir. başörtüsü (peçe). Hac, İbrahim ve ailesinin yaşamı boyunca meydana geldiği söylenen önemli olayları hatırlatır ve tasvir eder.

Hacı, hayatın zevklerinden kaçınmanın yanı sıra, şeytanı taşlama ritüeli sırasında Arafat Dağı’nda meditasyon yapar (Şeytan’ın İbrahim’e göründüğüne inanılan yere yerleştirilen bir sütunla sembolize edilerek onu kişinin görevlerini yerine getirmediğine ikna eder).

Bir hayvanın kurban olarak sunulması (İbrahim’in kurbanının anısına), erkek veya kadının saçlarının kesilmesi veya tıraş edilmesi (her zaman bir kurbanlık amaç için),

Safa ve Merve dağları arasında bir yürüyüş (hatıra olarak) Hagar’ın çaresizce çölde İsmail’e su bulma girişimi ve orada onun için aniden fışkıran kaynak) ve Kabe , İbrahim ve İsmail tarafından Allah’a adanmışlık için inşa edilen ve Mekke’deki Ulu Camii’nin merkezi unsuru olan yapıdır.

Anksiyete bozuklukları ve depresyon durumunda ruh hali üzerindeki faydalar bulunmuştur: bu durumda etki, duayı diğer insanlarla paylaşmaktan kaynaklanacaktır.

14 Ayar Allah Yazılı Kolye Ucu

Ulusal Sağlık Enstitüleri (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak Tanrı’ya dönen kadınların bunak bunama veya Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin yarıya düştüğünü iddia ediyor çünkü formüllerin ve duaların tekrarı, bir tür “” gibi hafıza çabasını ve konsantrasyonu teşvik ediyor

İslam’ın temel doktriner tasdiki, Kuran’da belirtildiği gibi, Allah’a, elçilerine, kitaplarına, meleklerine ve ahiret gününe imandır.

Tanrı dünyanın efendisidir ve varlığı doğa ve tarih aracılığıyla ortaya çıkar. İlki Adem, sonuncusu Muhammed olan elçiler vasıtasıyla öğüt ve yardımda bulunur.

Her elçiye kutsal kitaplar emanet eder (mesela Tevrat’tan Musa, İncil’den İsa sorumludur). Yazılarda herhangi bir değişikliği önlemek için Müslümanlar, Allah’ın Muhammed’e vahyi olan Kuran’ın sadece yazılı olarak tasdik edilmesi ve muhafaza edilmesi değil, aynı zamanda inananlar tarafından tam olarak ezberlenmesi gerektiğine inanırlar.

Kuran, Tanrı’nın melekleri ve hizmetkarlarını ışıktan yarattığını öğretir. Gabriel, İzrail’in Ölüm Meleği olduğunu ortaya koyuyor, ve Michael, Dirilişi ilan eden boruyu çalar. Müslümanlar kıyamet gününde insanların tüm niyetlerinden, düşüncelerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulacaklarına inanırlar.

Takva sahibi olan ve Kuran’ın hükümlerine göre yaşayan, cennet olan cennette mükafatlandırılacak, ancak öğretilere uymayanlar ateşe mahkum edilecektir.

Fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini de araştırmak için çaba eksikliği yoktur. Örneğin, Pavia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir dua okumanın solunum ritmini düzenlediğini, kalp aktivitesini iyileştirdiğini, kanın daha iyi oksijenlenmesini ve kan basıncını düşürdüğünü keşfettiler.

Allah Yazılı Kolye Fiyatları

Amerikalı Herbert Benson’ın modern uluslararası araştırmalarla doğrulanan kırk yıllık çalışmaları bunun yerine dua ve meditasyonun gen profilini değiştirebileceğini ve sağlık için tehlikeli olan hücresel dizileri zayıflatarak hipertansiyon, kalp hastalığı, bağırsak iltihabı hastalıkları riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Aksine, sağlığa yararlı gen dizilimleri daha aktifti ve hücrelerin “enerji kontrol birimleri” olan mitokondrilerin etkinliğinde gelişmeler sağlıyordu: kan şekerinin daha iyi kontrolü , serbest radikallerin üretiminin azalması, kan dolaşımının yavaşlaması. yaşlanma sürecini yavaşlatma gibi faydaları vardır.

Duanın somut etkilerinden biri de beyindeki çok çeşitli işlevlerin düzenlenmesinden sorumlu verici olan ve ruh hali bozukluklarıyla ilgili olan kandaki serotonin düzeylerinin artmasıdır.

Daha büyük değerler, kaygı, depresyon, uykusuzluk, dürtüsellik ve stresle mücadele ederek kişinin duygularını daha iyi yönetmesine yardımcı olur, aynı zamanda genel olarak daha iyi sağlık sağlamaya, ateroskleroz, kolesterol, diyabet ve yaşlanmaya karşı savaşmaya yardımcı olur.

Allah Yazılı Kolye  takmaya devam ettikçe maneviyatınızı her zaman yüksek tutarsınız.

«Doğayla ve Bütünle ne kadar çok bağlantı kurarsak, vücudumuz kendi kendine bakma yeteneğini o kadar geliştirir: modern tıbbın geliştirdiği kimyasal değişiklikler sayesinde, farkında olmadan her gün çeşitli patolojilerden, hatta tümörler gibi ciddi patolojilerden kurtuluruz.

Kalp sağlığı etkileyebilir. Nasıl? Vücutta DNA’yı değiştirebilen proteinlerin üretimini uyararak.
«Bu, nihayetinde ruhun saplantıları olan hastalıkları saptayabilir ya da tam tersine iyileştirebilir:

başka bir deyişle, her organik patoloji bir şekilde dünyaya karşı inançlarımız, çocukluğumuzdan beri birlikte büyüdüğümüz fikirler ve önyargılar tarafından belirlenir.

Yaşam koşullarına karşı daha fazla esneklik, vücudun hastalıklara karşı mücadelede değerli kaynakları serbest bırakmasına yardımcı olur, psiko-nöro-endokrin düzeyde gerçek bir iyileşme sürecini etkinleştirir,

Aksine, bize olanlara karşı katı olursak, bloke kalır. “. Aristoteles, iyileşmenin tek gerçek aracı güven (veya inanç
) olduğu için, doktorun iyileşme sürecinde kendisini doğaya eşlik etmekle sınırlaması gerektiğini zaten iddia etmişti., inanç) her birimiz için daha yüksek bir planın varlığına işaret eder.

Ayrıca, ilahi duyuyu rafine ederek, kendine karşı sorumluluğu güçlendirdiği için, vücuttaki sigortayı tetiklemiş olabilecek yaşam tarzı, beslenme ve kötü alışkanlıkları düzelterek.

Bu anlamda, dingin bir ruh hali, psiko-fiziksel esenlik ve bunun sonucunda uzun ömür elde etmenin en iyi yoludur.

Allah yazılı kolye ile tuvalete girilir mi

Namazı ele alalım. Öncelikle dua nedir?

Dua etmek başlı başına Tanrı ile konuşmak anlamına gelir, insan Tanrı olmayan birine de dua edebilir, örneğin sahte bir tanrıya, sözde bir azize dua edebilir. Bu, Tanrı’ya karşı bir iğrençliktir.

Bu vaazda sadece gerçek Tanrı’ya duaları ele almak istiyoruz.Dua yüksek sesle veya akılda yapılabilir. Dua genellikle kişiseldir, ancak başkalarıyla birlikte dua etmek de önemlidir.

Her şeyden önce, bize Kuran da öğretildiği gibi gerçek dua, kim olduğumuzu ve Tanrı’nın kim olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Yani, Tanrı’nın kabul ettiği gerçek duada, Tanrı’ya bağımlı olduğumuzu, Yaratıklardır ve Tanrı O bizim Yaratıcımızdır ve yaşamlarımız O’na bağlıdır.

Gerçek duada, Tanrı’nın bizim üzerimizde olduğunu ve her şeyi yapmaya kadir olduğunu kabul ederiz. Dua ederken küçüklüğümüzü ve Tanrı’nın büyüklüğünü tanırız.

Allah’ın kabul ettiği dua, tevazu ile yapılan duadır. Tanrı’dan beklenemez, bunun yerine O’nun egemen ve mükemmel iradesiyle bizim için yapmayı seçtiği şeyin en iyi şey olacağına güvenerek Tanrı’dan alçakgönüllülükle istemeliyiz.

Gerçek duanın sadece ricada bulunmak olmadığını anlamak önemlidir, esas olarak Tanrı’dan istediğimizi istemek değildir. Aksine gerçek dua, Tanrı’nın iradesine boyun eğmektir.

Dua sadece Tanrı’ya yalvarmak değildir, aynı zamanda başka yönleri de içerir, bunlardan biri günahlarımızı itiraf etmektir.

Günahlarımız Allah ile aramızda bir set oluşturur, o bariyer kaldığı sürece Allah ile olan paydaşlığımızı ve ibadetlerimizi engeller.

İtiraf etmediğimiz günahlarımız Tanrı ile aramızda bir engel oluşturur. Biz günahlarımızı itiraf edene kadar Tanrı dualarımızı duymaz.

Dolayısıyla, o anlarda önemli olan tek dua, alçakgönüllülükle günahlarımızı Tanrı’ya itiraf ederek O’ndan bağışlanma dilediğimiz bir duadır.

Tanrı’nın itirafı kabul etmesi için günahlarımızı itiraf etmek, günahlarımızı özel olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeden adlandırmaktır.

Sadece Tanrı’ya kötü davrandığımızı söylemek yeterli değildir. Daha az günah işlemeye çalışmak yeterli değildir.

Allah’ın hükümranlığından, her olaya hakim olduğundan ne kadar çok bahsettiklerine dikkat ettiniz mi? Kuran da tekrar tekrar Tanrı’nın ihtişamını, ihtişamını ve gücünü kabul eden dua örnekleri buluyoruz.

Bu, dualarımızın önemli bir parçası olmalıdır. Her şeyden önce bu, Allah’ı yüceltir, O’nun izzetini ve azametini kabul ettiğimizde Allah yüceltilir. Aynı zamanda imanımızı da güçlendirir.

Sorunlarımızın büyüklüğüne odaklanmak yerine Allah’ımızın büyüklüğüne odaklanmak bize çok yardımcı olur.Bu nedenle dualarımızın Allah’a ibadet ve övgüyü içermesi önemlidir.

Bunları adlandırarak Allah’ı O’nun sıfatlarından dolayı övebiliriz. Ayrıca Tanrı’ya işleri için ibadet edebiliriz. Ancak Tanrı’ya kim olduğu ve ne yaptığı için ibadet etmemiz önemlidir.

Şükretmek önemlidir, çünkü her nimet O’ndan geldiği için Allah şükre layıktır. Her zaman şükretmek, nimetlerimizin nereden geldiğini ve ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlamamıza yardımcı olur.

Az şükreden insan, ne kadar şanslı olduğunun farkında olmayan insandır ve bu, sahip olabileceği sevinci sınırlayacaktır. Ayrıca dualı kolye kullanarak ta şükür etmeyi her zaman hatırlayabilirsiniz.

Bedenimizin ne istediğini sormak için dua ettiğimizde, Tanrı bize cevap vermiyor. Dünyevi şeyleri isteyerek dua ettiğimizde ve artık Tanrı’yı ​​arzulamadığımızda, kötü bir şekilde dua ediyoruz. Ve Tanrı bu dualara cevap vermiyor.

Aslında şimdiye kadar okuduklarımızdan yola çıkarak, Tanrı’nın dualarımıza cevap vermemesinin çeşitli sebepleri olduğunu anlayabiliriz. Ana sebeplerden biri, itiraf etmeyerek günah işlemiş olmamızdır.

Günahımızı itiraf edene kadar dua etmenin faydası yoktur. Allah bize isteklerimizi bir kenara bırakmamızı, önce günahlarımızı itiraf etmemizi emrediyor.

Dualarımızın önündeki bir diğer engel, dualarımızın bize odaklandığı ve Tanrı’nın yüceliğini istemediğimiz zamandır.

Bu nedenle, Tanrı’nın iradesini isteyip istemediğimizi anlamak için dualarımızı değerlendirmemiz önemlidir.

Tanrı’nın yüceliğini arzulayarak büyümeliyiz. ve onu devamlı anmak için dualı kolye kullanmalıyız

Hiçbirimiz Tanrı’nın yüceliğini yeterince arzulamıyoruz, hepimiz bu konuda eksikiz. Ancak büyümeyi hedeflememiz gereken bir alandır.

Kendimizi Tanrı’nın yüceliğini daha çok görmeye adayalım ve bu nedenle O’ndan, O’nun yüceliğini daha çok görmemize izin vermesini isteyelim. Bu, bizi Tanrı’yı ​​​​daha yüceltilmiş olarak görmek istemeye teşvik eder.

Her şeyden önce, başkaları tarafından fark edilmek için dua etmemize gerek yok. Görünmek için asla dua etmemeliyiz. Bu dua Tanrı’ya ulaşmaz. Biz Tanrı’ya dua ederiz.

Elbette, İncil bize başkalarıyla birlikte veya başkalarının önünde dua etmenin iyi ve doğru olduğu birçok an olduğunu öğretir. Ancak başkalarından onay almak için dua etmemize gerek yok.

Buradaki ikinci nokta, gereksiz tekrarlara başvurmamamız gerektiğidir, çünkü Tanrı zaten tüm ihtiyaçlarımızı bilir. Dua ne Tanrı’yı ​​​​bildirmek ne de Tanrı’yı ​​ikna etmek içindir.

Dualarımızın Tanrı’nın fikrini değiştirmek için olduğunu asla düşünmemeliyiz. Aksine, dualarımız bizi Tanrı’nın iradesine uygun hale getirmek ve cevap için Tanrı’ya bakmamıza yardımcı olmaktır.

Bu bize iyilik getirir ve Tanrı’yı ​​yüceltir.

Dua hakkında başka önemli gerçekler de var. Örneğin, daha önce bahsetmiştim, Allah tarafından cevaplanmak için günahlarımızı itiraf etmeliyiz

Allah tarafından cevaplanmak için başkalarını affetmemiz de çok önemlidir, yani başka biri bize karşı günah işlediyse, biz de affetmeliyiz. , temiz bir kalbe sahip olmak için o günahı Tanrı’ya bırakın. Başkasının bize yaptığı günaha sarıldıkça ve onu Allah’a bırakmadıkça, ibadetimiz engellenir.

kişi dua ettiğinde bilinçli bir şekilde Tanrı’ya yükselir. Din adamları , duanın deniz kazası tehlikesiyle karşı karşıya olan herkes için kesin bir çapa olduğunu söyler ; fakirler için muazzam bir zenginlik hazinesidir;

Hasta olanlar için çok etkili bir ilaçtır; ve kutsal kalmak isteyenler için kesin bir velayettir”. Dua, herkesin günlük bir alışkanlığı olmalıdır

Nazar Dualı Kolye kişinin Allah ile iletişim kanalı açmasına izin verir, karşılığında huzur ve sükunet duygusu verir

Tanrı, hayatın her anında bizi dinlemeye her zaman hazırdır ve bize olaylar yoluyla ve aynı zamanda hayal edilemeyecek empati ve iletişim anları yoluyla çok farklı şekillerde yanıt verebilir.

Hayatımızda her zaman diri ve mevcuttur, ancak hayatımızın sonunda tekrar ortaya çıkmayı bekleyen tarihsel bir gerçek değildir, bu nedenle her gün duaya yer bulmak iyidir ve bu iyi niyet hiçbir zaman anlamdan boş olmayacaktır.

Hem kendi hayatımızda hem de birbirlerini tanımasalar bile diğer insanların hayatlarında iyiliğin yayılmasına katkı sağlayacağı için; Kendinizi sürekli olarak ona adarsanız ve kalpten geliyorsa dua inanılmaz derecede etkilidir.

Dua ibadet amaçlı olabilir Allaha şükretmek ve isteklerimizi ona arz etmek için; ancak, bu son eylem, arzularımızı Tanrı’nın iradesine tabi kılarak, iddiasız yapılmalıdır.

Aslında dua etmek, kişinin inancını ve Allah ile yakınlık ilişkisi kurma niyetini bilinçli ve özgür bir şekilde ortaya koyması anlamına gelir. Dua, bir özgürlük ve bilinçli güven uygulamasıdır diyebiliriz.

Papa Francis geçenlerde şu soruyu yanıtladı: “Tanrı ihtiyaçlarımızı zaten bilmiyor mu? Tanrı, neye ihtiyacımız olduğunu bilmediği için bizi ısrarla dua etmeye davet ediyor Dualı kolye takmak bunun yanında devamlı tanrıyı anmanıza yardımcı olur.

Aksine, bizi her zaman sevgiyle dinler ve bilir. Günlük yolculuğumuzda, özellikle zorluklarda, dışımızdaki ve içimizdeki kötülükle mücadelemizde Rab uzakta değil, yanımızdadır.

Onun yanında mücadele ediyoruz ve silahımız tam da duadır ki, onun varlığını, merhametini, hatta yardımını yanımızda hissettirir. Her gün verilecek bir mücadele var; ama Tanrı bizim müttefikimizdir, O’na iman bizim gücümüzdür ve dua bu imanın ifadesidir »  .

Fiziksel şifa için dua edebilirsiniz (ve araştırmalar aslında bu durumlarda duanın yararlılığını gösteriyor ), ancak amacı Tanrı’nın planlarını değiştirmek değil, Tanrı’dan bizim üzerimizdeki planını kabul etmemize yardım etmesini istemek .

Allah Yazılı Kolye Altın, Allah yazılı kolye takmak günah mı, Allah yazılı kolye takmanın faydaları, Allah Yazılı Kolye Gümüş, Allah Yazılı Altın Kolye Fiyatları, 14 Ayar Allah Yazılı Kolye Ucu, Allah Yazılı Kolye Fiyatları, Allah yazılı kolye ile tuvalete girilir mi

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Cemile
Cemile
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1