Nas Felak Duası Yazılı Kolye En Faydalı 5 Bilgi

  • Firma YetkilisiBelirtilmedi
  • AdresBelirtilmedi
  • TelefonBelirtilmedi

Firma Hakkında

Nas Felak Duası Yazılı Kolye En Faydalı 5 Bilgi

Nas Felak Duası Yazılı Kolye En Faydalı 5 Bilgi Allah Resulü kutsal bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Allah şöyle buyurur: “Kullarım! Ben kendime zulmetmeyi haram kıldım ve onu aranızda da haram kıldım

Öyleyse zulmetmeyin; benim önderlik ettiklerim dışında hepiniz kayıpsınız; benden sana rehberlik etmemi iste, ben de sana rehberlik edeyim. Benden karnını doyuranlar dışında hepiniz açsınız

Benden seni beslememi iste, ben de seni doyurayım. Benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız; benden seni giydirmemi iste, ben de seni giydireyim.

Hepiniz gece ve gündüz yanılıyorsunuz ve ben tüm günahları bağışlıyorum; Benden günahlarını bağışlamamı iste, ben de seni bağışlayayım. Bana zarar vermek için bana nasıl zarar vereceğini asla anlayamayacaksın ve bana yararlı olmak için benim yararlılığımı asla düşünemeyeceksin.

İlkinizden sonuncunuza kadar, insanoğlu ve cinler, hepiniz aranızdaki en iyi adanmışın kalbine sahip olsaydınız, hiçbir şey bana bir şey katmazdı. İlkinizden sonuncunuza, insanlardan cinlere kadar hepiniz, içinizdeki en kötü kötünün kalbine sahip olsaydınız, hiçbir şey beni benden almazdı.

Dua Yazılı Altın Kolye

İlkinden sonuncusuna kadar hepiniz, insanlar ve iblisler, bana her birinizin ne istediğini sormak için sıraya girseydiniz, herkesin isteklerine cevap verirdim ve bu benden okyanusta bir iğneden daha fazlasını almazdı.

Sizin için hesapladığım ve size tam olarak ödediğim amellerinizdir: Kim sizin için hayır bulursa Allah’a şükredin ve kim daha fazlasını bulursa kendisi murad etmiş olur.”

İslam’ı kabul etmek ve Müslüman olmak için, özel yerlerde ve belirli kişilerin önünde kutlamanız gereken belirli dini törenlere ve törenlere ihtiyacınız yoktur; İslam, kul ile Allah arasında doğrudan bir ilişkidir, aracılara ihtiyaç yoktur.

Nasıl ki İslam’a girmek için aşılması gereken özel bir zorluk yoksa, söylenmesi çok basit, anlamı büyük sözlerdir, İslam’a girmeye kararlı olanlar söyler. Ayrıca bu kabul sonucunda  Nas Felak Duası Yazılı Kolye  gibi takılar takarak kendilerini güvende hissetmişlerdir.

Nazar Duası Yazılı Kolye

Dualı Kolye Takmak Hakkında En Faydalı 3 Öneri yazımızı okumak için tıklayınız.

İşlem, iki tanıklığı telaffuz etmekten ve “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ediyorum” demekten ibarettir.

İki şahit, İslam’a girmenin anahtarıdır; kim bunları söylerse, kendini hürriyete kavuşturur, islâm’a aykırı başka din ve inançlardan arınmış olur ve islam ümmetinin mensubu olur, her müslümanın haklarından yararlanır ve her müslümanın vazifesini üstlenir.

Malı, kanı ve namusu mukaddes olur. Genel olarak bir Müslüman, davranışları ve dış görünüşü ile tanınır, ancak müminin iç şuuru yalnızca Allah Teâlâ tarafından bilinir.

Allah’ın birliğine işaret eden ve manasına gelen kelimedir; Kâinatı ve canlıları yaratan, cenneti ve cehennemi yaratan Allah: Yüce Allah şöyle buyurur “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmem için yarattım.”

Adem’den sonları ve sonları Muhammed -Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun-‘a kadar Allah’ın tüm peygamberlerinin ve elçilerinin -selam hepsinin üzerine olsun- misyonudur.

Yüce Allah  ayetinde şöyle buyurmaktadır : “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: “Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et!” .

Bu ayetin anlamı şudur:

– Bu Evrende Allah’tan başka Yaratıcı yoktur. Allah Teâlâ (6:102) şöyle buyurmaktadır : “Rabbinize bakın! O’ndan başka ilah yoktur, herşeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O’na kulluk edin. Her şeyi rızıklandıran O’dur.”

-Bu evrende Allah’tan başka sahip ve yönetici yoktur .

– Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Ne boş varsayımlar ve tahminden başka bir şey yapmayın.”

– Allah, bütün kemal sıfatlarına sahiptir ve her türlü noksanlık ve noksanlıktan münezzehtir. Allah (42:11) : “Hiçbir şey O’nun gibi değildir. O, işitendir, her şeyi görendir” buyurmuştur Ve kendinizi korumak için mutlaka  Nas Felak Duası Yazılı Kolye  kullanın .

Dua Yazılı Bileklik

Sonuç olarak, ibadetlerde, bireysel ve toplumsal hayatın genel ilişkilerinde kanun koyma, helali ve haramı belirleme hakkı yalnızca Allah’a aittir; ve bu, Allah tarafından elçisi aracılığıyla açıklanmıştır.

Nitekim Allah (59:7) “Peygamberin size verdiğini alın, sizi yalanladığından da sakının ve Allah’tan korkun” diyor.

1-Şehadet’in idrakiyle insan, insanların tapınmasını, kâinatın ve insanın Yaratıcısı olan Allah’a tapınmaya bırakır; insan, kendisini insanlara bağımlı olmaktan ve yalnızca Allah’tan korkmak ve yalnızca Allah’a ümit beslemek için erkeklerle ilişkilendirilen korku veya umuttan kurtarır.

Allah (39:38) şöyle buyurmaktadır : “De ki: “Öyleyse Allah’tan başka taptıklarınıza bakın. Allah benim için bir şer dileseydi, onlar onu giderebilirler mi? Allah bana rahmet dileseydi, onu durdurabilirler miydi?” Merhameti mi?»  De ki: “Allah bana yeter, güvenenler O’na güvensinler.” ”

2- Kalbin sükuneti ve sükuneti. Yüce Allah (13:28) şöyle buyurmuştur : “Onlar, Allah’ı anmakla kalblerini yatıştıran, inananlardır. Gerçekten Allah’ı anmakla kalpler rahatlar.”

3- Tehlike ve kriz anında insanın sığınacağı bir sığınağın varlığının sağladığı psikolojik ve manevi güvenlik: Nitekim Allah (17:67) şöyle buyurmaktadır : “Denizde tehlikeye girdiğinizde, yalvardıklarınız O yok olmaz! Sizi sağ salim yere indirdiği zaman O’ndan yüz çevirirsiniz. İnsan nankördür.”

4- Müminlerin ulaşmak istedikleri amaç ancak öldükten sonra ulaşabilecekleri manevi mutluluk: Cennete girmek. Bu nedenle, bu amaca ulaşmak için her şeyi iyi amellerle, dualarla ve Allah’a tam bir itaatle yapacaktır:

Allah  şöyle buyurur : “De ki: « Şüphesiz benim namazım ve ibadetim, hayatım ve ölümüm Allah’ındır. Alemlerin Rabbi O’nun ortağı yoktur. Bu bana emrolundu ve ben ilk teslim olanlardanım .”

5- Mümin, ancak “Allah, kendisine inananların kalbini hidâyete erdirir. Allah, her şeyi bilendir.”

6- İyiliği çalışarak ve insanlar arasında yayarak sevmek. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır: “Kim zerre kadar hayır işlerse onu tekrar görür, kim de zerre kadar kötülük işlerse onu tekrar görür.”

Peygamber kendi payına: “Kim hayra vesile olursa, onu yapan eşittir.”

Küp Zincir Kolye

Allah’a iman eden, ondan gelenlerin hepsine iman etmeli ve sonra şuna inanmalıdır Nas Felak Duası Yazılı Kolye  iman edenlere her zaman güç verir.

Melekler nurdan yaratılmış olmalarına rağmen gözle görülmezler. Fakat Cebrail -aleyhissalâtu vesselâm- insan kılığında Meryem’le karşılaştığında Allah’ın bize bildirdiği gibi, Allah-u Teala onlara farklı suretlerde ve kılıkta görünme ve görülme kabiliyetini vermiştir.

Allah (19:17-19) şöyle buyurur : “O, kendisi ile diğerleri arasına bir perde gerdi. Biz ona, kusursuz bir insan suretinde olan ruhumuzu gönderdik. [Meryem] dedi ki : “Kur’an ile sana sığınırım.” Eğer [O’ndan] korkuyorsan, merhametli ol!”  O, “Ben, ancak sana temiz bir oğul vermek için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim” dedi.

Peygamber -Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun- Cebrail’i Allah’ın onu yarattığı şekliyle, yani “altı yüz kanadıyla ve azametiyle ufku kapattığı” şeklinde gördü (Buhari n° 3060)

Bu meleklerden Allah’ın bize adını verdiği Cebrail gibi Allah’ın kelamını vahiy etmekle görevli melekler vardır. Nitekim Allah bize (26:193-194) şöyle buyurmaktadır : “Onunla, bir uyarıcı olasın diye senin kalbine mü’min Ruh indi.”

Bu melekler arasında yine İsrafil, diriliş için Sur’a üflemekle görevlidir; bitkilerden sorumlu Michael; Öte yandan, her bireyin iyi işleri ve kötülükleri veya günahları kaydeden iki koruyucu meleği vardır.

Nitekim Allah (50:17-18) şöyle buyurmaktadır : “Sağına ve soluna oturan ikisi [sözünü] topladıkları zaman ,[adam] dikkatli bir gözlemci olmadan tek kelime etmez.”

Gerçekte bu üç nitelik, üç önemli eğitim dersi ve İnsanı güvende tutan ayartmaların şerrinden üç kurtuluş yoludur.

“Sinsi sinsi vesvesecinin şerrinden”

“İnsanların kalbine kötülük fısıldayan,”

“Cinlerden ve insanlardan.”

/Vâsves/ tabiri ‘ayarmak’ mastarı olup bazen de bu ayette olduğu gibi sübjektif anlamda ‘ayarmak’ anlamında kullanılmaktadır.

/Xannas/ terimi, ‘toplamak, geride kalmak’ anlamındaki /xunus/’dan ve burada ‘Şeytan’ anlamına gelen /xannas/ kelimesinden türemiştir, çünkü o Allah’ın adıyla kendini gizler ve gizlenmek fiil ile olur. geride kalma, dolayısıyla kelime ‘saklanmak’ anlamında kullanılmıştır.

Dua Kolye

Dolayısıyla âyetlerin mânâsı, ‘De ki, Allah’ın adından kaçıp gizlenen ayartıcı şeytandan  Allah’a sığınırım‘ şeklindedir.

Temel olarak, şeytani olanlar gizlice hareket eder ve bazen de fikirlerin kendi düşüncelerimiz olduğuna inanmamız için kulaklarımıza ayartmalar mırıldanırlar. Bu tür bir düşünce bizi yoldan çıkarmamıza neden olur.

Şeytanın yöntemi cezbedicidir ve adaleti adalet kılığında ve kisvesi altında gösterir; bir hakikat kabuğunun içinde yatıyor; ibadet görünümünde günah ve hidayet görünümünde sapıklık.

Kısacası, onlar, kendileri ve işleri, her ikisi de gizlidir ve bu, tüm takipçilerine, hak ve hakikat yoluna bir uyarıdır, şeytanları gerçek suretlerinde görmeyi beklemeyin, onların faaliyetlerini gözlemleyin. onların gerçek, eğri şekli, Hayır asla öyle olmayacak. Onlar ‘gizli fısıltılar’dır ve görevleri komplo kurmak, yalan söylemek, yaramazlık yapmak, ikiyüzlü olmak, dolandırıcılık ve düzenbazlık yapmak, gerçeği taklit etmek ve hakkı saklamaktır.

Gerçek halleriyle sahneye çıksalar, hakla batılı karıştırmasalar, açık ve dürüst konuşsalar, gerçek ortaya çıkar; Hz.Ali (as)’ın dediği gibi:

“Gerçek şu ki, eğer batıl haktan ayrı olarak ortaya çıksaydı, hakkı arayanlar onu kolaylıkla anlar ve bâtıldan uzak dururlardı…”

İnsanlar üzerinde kontrol sahibi olmak için her zaman doğru ve yanlıştan parçalar alıp bunları birbirine karıştırırlar; Emir-el-Mo’mineen Ali’nin (as) yukarıdaki hutbesini devam ettirirken dediği gibidir.

Nas Felak Suresi

Nas Suresi Faydaları

“…ve Şeytan bu durumdan yararlandı ve takipçilerinin zihinleri üzerinde tam bir kontrol elde etti.”

Sözler ‘fısıltılar’ ve ‘kalpler’ ayette kullanılmıştır: “İnsanların kalbine kötülük fısıldayan”

bu fikre yapılan vurgudur.

Bunların hepsi bir yanda, diğer yanda şu ibare:

“Cinlerden ve İnsanlardan” bize bunu bildirir ‘sinsice fısıldayan’

sadece bir grup insan veya belirli bir işarete sahip özel bir İnsan sınıfı arasında değil, orada burada Cinler ve İnsanlar arasında herhangi bir biçimde ve herhangi bir toplumda bulunabilirler.

Onlara dikkat etmeli ve hepsinin şerrinden Allah’a sığınmalıyız.

İnsanın her an yoldan çıkması olasıdır ve Allah’ın Elçisi’ne ‘sinsi sinsi vesveseci’ şerrinden Rabb’ine sığınmasını buyurduğunda, bu, vesvese veren ayartıcıların tuzağına düşmenin bir delilidir. insanların zihninde kötülük, mümkündür.

Öyleyse herkes, ismi /rabbi/ olan Allah’a, yani insanın Rabbine, yani Rızık ve Rızık Veren Allah’a sığınmalıdır. İnsan, bu büyük niteliğe başvurarak umutlu olabilir ve özellikle özel bir geri çekilme bekleyebilir.

Herkes, Kral ve Sahibi olarak Allah’a sığınmalı, O’nun insan işleri üzerindeki yetkisine sığınmalıdır, yani O, insanlığın Tanrısı olarak Rab’bin ilahiliğine sığınarak koruma aramak için yarattıklarına bağımsız olarak hareket edebilen Kişi’dir.

Çünkü itaat edilmesi gereken O’nun yetkisidir, yani her zaman yerine getirilen O’nun emri veya O’nun İradesidir.

Bu yüzden, bu vesvesecilerin şerrine karşı, Allah’ın mümin kulları ve Hakikat arayıcıları için yardıma koşan semavi melekler vardır; Fussilet Suresi, No. 41, 30. Ayet şöyle diyor:

“‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince, üzerlerine melekler (zaman zaman) inerler…”

Ama her halükarda asla kibirlenmemeli ve İlâhi derslere, öğütlere ve yardıma muhtaç olmadığımızı düşünmemeliyiz. Her zaman O’na sığınmalı, farkında ve hazırlıklı olmalıyız.

Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın Resulü olduğuna iman etmek, kendisine gelenin (Kur’an’ın) Allah katından olduğunu tasdik etmek, bizi, sevenleri ve itaat edenleri sevmektir.

Bizden (Ehl-i Beyt’ten) ve düşmanlarımızdan nefret, davamıza teslimiyet, Gaim’imizi (Allah’ın dilediği zaman kendisine gelecek bir hakimiyet olan on ikinci imam) beklemek ve (ilahi farzları yerleştirmek için) mücadeleler ve helaldir) ve sakınır, (haramdan sakınır)’

Felak Suresi Faydaları

Bu sûrenin nazil olması münasebetiyle tefsir kitaplarının çoğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v. Cebrail aşağı indi ve Yahudilerin bir kuyunun dibine sakladıkları sihirli aletlerin yerini gösterdi.

Kuyudan çıkarıldılar ve ardından bu ayetler okundu ve Peygamber (s.a.v.)’in fiziği düzeldi.

Ancak merhum Tabersi ve diğer bazı araştırmacılar, referansı sadece İbn-i Abbas ve Ayşe ile sınırlı olan bu tür rivayetleri reddetmektedirler çünkü:

Birincisi, sure halk arasında Mekke olarak bilinir ve ayetlerin tonu da Mekki surelere benzerken, Hz. Peygamber’in (s.a.v. Bu tür rivayetlerin doğru olmadığına şehadet eder.

İkincisi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) büyücülerin sihirlerinden bu kadar kolay etkilenebilseydi, o kadar ki hastalanıp yatakta kalabilseydi, aynı zamanda onun büyüklüğe ulaşmasını engellemek de kolay olurdu.

Hedef. Onu böylesine büyük ve önemli bir görev için gönderen Tanrı, şüphesiz onu büyücülerin büyüsüne karşı korumuştur.

Üçüncüsü, eğer sihir Hz. Bu düşünce, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e olan güven ilkesini yok eder.

Peygamber (s.a.v.)’in büyülendiği iddiasına Kur’an-ı Kerim şöyle karşı çıkar:

“Yoksa ona bir hazine verilmedi mi, yahut (neden) onun bir eğlenecek bahçesi yok? O zalimler: ‘Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz’ derler.”

“Bak sana ne benzetmeler yapıyorlar! Ama onlar sapıttılar ve asla bir yol bulamayacaklar!”

İster zihnen ister bedenen, nesnel noktamızın şahididir. Ancak bu çok şüpheli rivayetlerle ayetlerin mânâsının anlaşılması bakımından Peygamber (s.a.v.)’in makamının kutsallığı sorgulanamaz.

Felak Suresi ve anlamı

Felak Suresini Okumanın Faziletleri

Bu surenin fazileti üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Bana, benzeri daha önce inmemiş olan Felak Suresi ve Nas Suresi gibi âyetler nazil oldu.”

İmam Bakır’dan (a.s) gelen bir başka hadis de şöyledir:

“Vatr (tek sayılı rek’at) namazında” Felak, Nas ve İhlas sûrelerini okuyana şöyle denilir:

‘Ey Allah’ın kulu, Allah’ın senin ‘su namazını’ kabul etmesine ne mutlu”

Başka bir rivayette ise Peygamber (s.a.v.) ashabından birine Kur’an’ın en faziletli sûreleri olan iki sûrenin kendisine öğretilmesini isteyip istemediğini sormuş ve o da şöyle cevap vermiştir:

“Evet ey Allah’ın Resulü”;

Peygamber (s.a.v.) ona Felak ve Nas sûrelerini öğretti, sonra ikisini de sabah namazında okudu ve adama şöyle dedi:

“Ne zaman kalksan ve ne zaman yatağa girsen onları oku.”

Bu faziletlerin, kendi nefsini, aklını, inancını ve fiillerini surenin muhtevası ile uzlaştıran kişiye mahsus olduğu açıktır.

Surenin ilk ayetinde örnek ve lider olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine hitap edilmekte ve bu emir şöyledir:

“De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.”

“Yarattığı şeylerin şerrinden”

Bütün kötü varlıkların, kötü insanların, cinlerin, hayvanların şerrinden ve kötü olayların şerrinden Allah’a sığınmalı; ve ‘nefsin’ şerrinden.

/Felak/ terimi, aslen ‘yarmak, bazılarını diğerlerinden ayırmak, şafak’ anlamına gelen /falq/’a dayanmaktadır; ve gündüzün zuhur anında gecenin siyah perdesi aralandığı için, bu kelime ‘sabah’ anlamında olduğu gibi ‘sabahın doğuşu’ için kullanılan /fecr/ anlamında da kullanılmaktadır.

Bazıları, insanı, hayvanı ve bitkiyi içine alan ‘tüm canlıların yaratılışı’ anlamındaki kelimeyi bilirler. Çünkü onlar, varlıklarının en şaşırtıcı aşaması olan tohum, yumurta ve benzeri parçalanmalardan meydana gelirler. Hatta ortaya çıktığında o varlıkta büyük bir değişim olur ve bir dünyadan diğerine geçer.

En’am Suresi, No. 6, ayet 95 diyor ki:

“Tahılları ve çekirdekleri yarıp bitiren Allah’tır. Ölüden diri çıkaran O’dur ve diriden ölü çıkaran da O’dur. İşte Allah budur. Hakikatten nasıl saptırılırsınız?”

Bazıları /falaq/ için yukarıda söylenenden daha geniş bir anlam düşündüler. Genel olarak manasının her yaradılışı kapsadığını düşünürler. Çünkü her varlığın yaratılışıyla yokluk perdesi yırtılır ve varlığın nuru zuhur eder.

Bu üç düşüncenin her biri, yaratıcısı olan Allah’ın büyüklüğüne birer delil niteliğindeki şaşırtıcı olgulardır. Allah’ın bu sıfatla vasıflandırılmış olması, yoğun bir muhteva ve geniş kapsamlı bir kavram taşır.

Bazı İslami rivayetler, /felakın/ cehennemin ortasında açıkça görünen bir kuyu veya hapishane olduğuna işaret eder.

Bu rivayet, misallerinden bir örneğe işaret ediyor olabilir ama /felak/ kelimesinin geniş mânâsını sınırlamaz elbette.

İkinci ayetteki ifade, ilahî yaratılışın kendi başına bir şer barındırdığı anlamına gelmemektedir.

Kuran diyor ki:

“Yarattığı her şeyi güzel kılan…”

Kötülük, yaratılanların yaratılış yasalarından saptığı ve belirlenen yoldan ayrıldığı yerde ortaya çıkar; örneğin, (böceklerin) sokması veya hayvanların keskin dişleri, düşmanlarına karşı kendilerini savunma silahlarıdır ve aynı şey, düşmanlarımıza karşı kullandığımız silah için de geçerlidir.

Bu silah usulüne uygun kullanılırsa ‘iyi’, ama uygunsuz ve arkadaşlara karşı kullanılırsa ‘kötü’dür.

Ayrıca, görünüşünden ‘kötü’ saydığımız birçok şey vardır, ama bunlar aslında ‘iyidir’, insanı gafil uykudan uyandıran ve onu gaflete sevk eden ürkütücü ve uyarıcı olaylar veya haşere istilası gibi. Allah’ın yolunu arayın ve kesinlikle ‘kötü’ değillerdir.

Sonra konuyu açıklayarak ve yorumlayarak diyor ki:

“Ve karanlık gecenin şerrinden, geldiği zaman.”

/Kasık/ terimi, Rakıb’ın Müfradat’ta aktardığı gibi, ‘gece yarısı ortaya çıkan gecenin yoğun karanlığı’ anlamına gelen /kasak/’dan türemiştir ve bu nedenle Kur’an, kıyamet zamanının sonuna atıfta bulunur. gün batımı duası diyor ki:

“…gecenin karanlığına kadar…”

Bazı lügat kitapları /qasaq/ kelimesini ‘gecenin başlangıcının karanlığı’ anlamında çevirmiştir ki bu, kelimenin kökü açısından pek olası görünmemektedir; ve muhakkak ki gecenin karanlığı, gece yarısına hücum edince doluyor. Bu anlam için gerekli olan kavramlardan biri ‘saldır ya da hücum’dur. Demek ki bu anlamla da uygulanmıştır.

Bu nedenle, incelenen ayette /kasık/ terimi, ya ‘saldıran’ ya da gecenin karanlığını saldırmak için kullanan herhangi bir ‘kötü yaratık’ anlamına gelir. gece çöker ve hasara neden olur, ama aynı zamanda pis, kirletilmiş kişiler genellikle gecenin karanlığını kötü amaçları için kötüye kullanırlar.

/vaqb/ kökünden türetilen /vakab/ tabiri ‘çukur, hendek’ anlamına gelir, bu nedenle fiili ‘çukur içine girmek’ anlamında kullanılmıştır; veya ‘aşırı yayılmak’ anlamına gelir.

“Düğümlere üfleyenlerin şerrinden de.”

/Neffahat/ terimi, aslen ‘ağızdan bir miktar su çıkarmak’ anlamına gelen /neffs/’den türemiştir ve üfleme ile yapıldığından terim, ‘üflemek’ anlamında uygulanmıştır.

Ancak birçok müfessir /neffathat/’ı, büyü yaptıkları bir tür sihirle düğümlere üfleyen ‘cadı’ anlamında yorumlamışlar, bazıları ise bu terimi ‘kadınları baştan çıkarmak’7 anlamında çevirmişler , özellikle de olumlu eylemlerde bulunmalarını engellemek için erkeklerin kulaklarına sürekli mırıldanan kendi eşleri. Bu kadınların örnekleri tarihte bilinmektedir.

Felak Suresi Okunuşu

Fahr-i Razi, bazı kadınların ileri gelenlerin kalplerini etkilemek için düşüncelerini işgal ettiğini söylüyor. 8 Bu fikir, zamanımızda eski zamanlardan daha belirgindir, çünkü dünyadaki devlet adamları ve politikacılar üzerindeki casus etkisinin en önemli araçlarından biri, ‘düğümleri üfleyen’ kadın casuslardır. günaha ve iletişim, sırların kasalarını açın ve en hayati bilgileri elde edin ve düşmana teslim edin.

Yine bazıları /naffathat/’ı, sürekli yayılmalarıyla ‘düğümleri’ veya kararları çözen ‘muzur ruhlar’ veya kışkırtıcı toplumlar olarak yorumladılar.

Elbette, belirtmek gerekir ki, önceki vahiy halleri dışında, ayette büyücülerin büyüsüne tam olarak atıfta bulunulduğuna dair hiçbir iz yoktur ve ayetin bu şekilde tercüme edildiğini varsayarsak, doğru değildir. vahiy vesilesinin hak olduğuna bir delildir. Peygamber (s.a.v.)’in, kanser hastalığından Allah’a sığınan sağlıklı insanlar gibi, büyücülerin şerrinden Allah’a sığındığını, ancak kanser hastalığına hiç yakalanmadıklarını ifade eder.

“Hased ettiği zaman haset edenin şerrinden.”

Bu ayet, hasedin, kötü fiillerin en kötü ve en rezil tarafı olduğunu göstermektedir. Çünkü Kuran’da haset, yırtıcı hayvanların, ısıran yılanların ve ayartıcı şeytanların davranışlarıyla eş tutulmuştur.

Büyünün eski ve günümüzdeki gerçekliği, İslam’ın büyüye bakış açısı ve etkili olup olmadığı Kuran’ın diğer bazı ayetleri üzerinde yorumlanarak açıklanır,

Örneğin Bakara Suresi, No. 2, 102 ve 103. ayetler. Bu ifadelerde büyücülük ve büyücülüğün etkisi bir şekilde kabul ediliyor, ancak bazı batıl inançlıların bahsettiği biçimde değil.

Burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki, bir yandan bu ayetlerde Peygamber Efendimiz (s.a.v. Peygamber (s)’in onların şeytani oyunlarıyla büyülendiği anlamına gelir

Peygamber (s.a.v.) her türlü hatadan, hatadan ve günahtan Allah’a sığınır, yani Allah’ın rahmetinin nuru altında o kötülüklerin şerrinden emin olur. Allah’ın rahmeti, büyünün onun üzerindeki etkisi mümkün olabilirdi.

Öte yandan, daha önce nesnel anlamın olduğunu destekleyecek hiçbir kanıt olmadığı söylenmişti.

Haset, iman zayıflığı, insan birliğinde cimrilik olması gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkan, başkasının nimetinin yok edilmesini talep eden veya isteyen çirkin, kötü bir haslettir.

Kıskançlık, birçok büyük günahın kaynağıdır.

Haset, pek çok İslami rivayette bahsedildiği gibi, insanın imanını yiyip bitirir ve yok eder.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Ateşin odunu yediği gibi haset de imanı yer.”

İmam Sadık’tan (a.s) başka bir hadis şöyle buyurmaktadır:

“Dinin çürümesi, haset, kibir ve kibirdir.”

Çünkü kıskanç bir insan, aslında Nisa Suresi 54. ayette buyurduğu gibi, Allah’ın bazı insanlara bu nimetleri vermesinin ve onları rahmetinin altına almasının hikmetine itiraz eder:

“Yoksa onlar, Allah’ın lütuf ve ihsanından kendilerine verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı?”

Kıskançlık suçlaması için, örnek olarak, İnsan’ın dünyada işlediği ilk cinayeti, Kabil’in kardeşi Habil’i öldürdüğü ve güdünün kıskançlık olduğunu anmak yeterlidir.

Kıskanç kimseler, peygamberlerin ve evliyaların yolundaki en büyük engellerden biri olmuştur ve bu nedenle Kur’an-Kerim müslümanlara inmiş onlara nas ve felak suresi dahil birçok sure ile korunma yolunu göstermiştir.

Her ne kadar bu surede ve bundan sonraki surede muhatap Hz.

Tanrım! Hased edenlerin şerrinden biz de Sana sığınırız.

Tanrım! Senden bizi başkalarını kıskanmaktan da korumanı dileriz.

Tanrım! ‘Düğümlere üfleyenlerin’ şerrinden ve onların Adalet ve Hak yoluna karşı fitnelerinden bizleri emin eyle.

Kur’an müfessirleri şöyle dediler: “Resûlullah Muhammedin Yahudi bir hizmetçisi vardı. Yahudiler ona yaklaştılar ve Rasûlullah (s.a.v.)’in dökülen saçlarından bir kısmını ve tarağının birkaç dişini onlara verene kadar peşinden gittiler.

Yahudiler bunları ona bir kara büyü yapmak için kullandılar. Bunun arkasındaki kişi, Yahudi Labid ibn al-A’sam’dı. Daha sonra saçı Beni Zurayq’a ait olan Dharwan adlı bir kuyuya koydu.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- altı ay kadar hastalandı, bu esnada saçı döküldü; karılarıyla yatmadığı halde yattığını, sebebini bilmeden kuruyup gittiğini sanıyordu.

Bir gün uyurken iki meleğin kendisine doğru geldiğini gördü. Biri başının dibine, diğeri ayaklarının dibine oturdu.

Başında oturan melek, “Adamın nesi var?” diye sordu. İkinci melek cevap verdi: “Ona bir kara büyü yapıldı”. İlki sordu: “Peki bu büyüden kim sorumlu?” İkinci melek cevap verdi: “Yahudi Lebid ibn el-A’sam’dır.”

Birinci melek tekrar sordu: “Ona kara büyü yapmak için ne kullandı?” İkinci melek: “Tarak kullandı ve saçları döküldü” dedi.

Birinci melek sordu: ‘Şimdi nerede?’ İkinci melek: “Zervan kuyusundaki basamak taşının altında bir hurma ağacının sapının içindedir” deyince Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) uyandı.

Dedi ki: “Ey Aişe, bunun Allah tarafından hastalığımın sebebini bana bildirmesi olduğunu düşünmüyor musun?” Ali [ibn Ebi Talib], el-Zübeyr [ibn el-‘Awwam] ve Ammar’ı [ibn Yasir] gönderdi, onlar da o kuyunun suyunu kına tozu çeker gibi boşalttılar.

Taşı kaldırdılar, spadisi çıkardılar ve orada Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in saçından bir miktar saç ve tarağından birkaç diş buldular. Ayrıca onunla birlikte iğnelerle örülmüş on bir düğümlü bir ip buldular.

Allah daha sonra Felak Suresi ile Nas Suresi’ni  indirdi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in okuduğu her âyet-i kerîmede bir düğüm çözülüyordu.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hafiflik hissediyordu. Son düğüm de çözülünce, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bağlı olduğu ipten kurtulmuş gibi ayağa kalktı.

Cebrail (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’ın adıyla, sana zarar verecek her şeyden seni korumak ve Allah’ın seni küskün hasetçilerden ve nazardan iyileştirmesi için bu büyüyü yaptım” diyordu.

Çevresindekiler, “Yâ Resûlallah, biz o şerre yönelip onu öldürsek olmaz mı?” dediler. “Bana gelince, Allah bana şifa verdi ve ben başkasına kötülük etmekten hoşlanmam” dedi. Bu, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in sabrındandır.”

Dua Yazılı Altın Kolye, Dua Yazılı Bileklik, Dua Kolye, Nazar Duası Yazılı Kolye,  Küp Zincir Kolye, Felak Suresi Okunuşu, Nas Felak Suresi

Kampanya & İlanlar

Henüz bir ilan eklenmemiş

Firma Haberleri

Henüz bir haber eklenmemiş

Yorum yaz

Sitemizde yapacağınız yorumlar moderatör tarafından onaylanmaktadır.
Firma Puanınız (Yanlızca üyeler oy kullanabilir)

ÜRÜNLERİMİZ

Henüz bir ürün eklenmemiş

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.