Hastane

Anasayfa » Firma Rehberi » Hastane

Hastane Çeşitleri ve Özellikleri

Sağlık sisteminin temelini oluşturan bir hastane, kısaca “hastanın hastaneye yattığı ve cerrahi müdahale için bir yer” olarak tanımlanabilir. Hastane, sağlık personeli, uzmanlar, cerrahlar ve gerekli teçhizat ve araçlardan oluşan bir organizasyondur. Sadece hastanede Türkiye sadece hastalık ve yaralanma işlevine sahip değil, aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için birçok farklı işleve sahip.

Modern sağlık sisteminde hastanelerin durumu ve önemi

Türk hastaneleri, sadece hastalık sonrası iyileştirme ve tedavi hizmetleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastalıkları önleyerek salgınların oluşumunu önler ve yabancı hastalara yerinde tedavi veya hastaneye sevk olmaksızın hizmet, araştırma, geliştirme ve sağlık sağlama imkânı sunar. Uzmanın amacı gelişmektir. Hastaneler birçok farklı hizmet seçeneğine göre sınıflandırılır. Türkiye’deki hastanelerin türleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir: Hizmet türüne göre hastaneler Her hastane her hastaya uygun bir çözüm sağlayamayacağından hastane hizmet türüne göre bölünecektir. Hizmet türüne göre hastaneler 3’e ayrılır:

Genel Hastane

Acil durumlara müdahale eden hastaneler, hastaları din, dil, ırk ve vatandaşlık ayrımı yapmaz, birimlerinde uzman olup, gerektiğinde cerrahi operasyonlar yapabilirler, genel hastane olarak sınıflandırılırlar.

Özel Dal Hastaneleri

Belirli yaş gruplarında organ veya organlarda belirli hastalıkları olan hastanelere özel dal hastaneleri denir. Kalp ve göğüs hastaneleri, böbrek hastaneleri ve ortopedi hastaneleri özel dal hastanelerine örnek olabilir.

Eğitim hastanesi

Tıp alanında uzman yetiştirme, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi sorumlulukların yanı sıra, acil durumlarda müdahale edebilen ve cerrahi operasyonlar gerçekleştirebilen hastanede yatma kabiliyetine sahip hastanelere eğitim hastaneleri denir.

Üniversite tıp hastaneleri ve araştırma hastaneleri bu türden örnekler olabilir.

Hastanede kalış süresine göre Ayakta tedavi merkezleri:

Hastaların günlük tedavi dönemlerini geçirebilecekleri, kritik durumlarda veya gözlem dönemlerinde hasta alabilecekleri sağlık merkezleridir.

Kısa Kalış Süreli Hastane: Hastaların 30 günden az tedavi görmesine izin verebilen genel veya özel dal hastaneleri bu kategoriye girer.

Uzun Kalış Süreli  Hastane; Hastanede uzun süre kalmak, 30 günden fazla tedavi için ilk seçenektir. Mülkiyete göre tahsis edilen hastaneler Hastane mülkiyetine göre sınıflandırılan kategorilerde hastanenin mali kaynakları esas alınmakta ve sınıflandırma bu mali kaynaklara göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırma ile özel girişim hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler birbirinden ayrılmaktadır. Türk hastane sahipliği sınıflandırmasına göre bu şu şekillerde yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hastaneleri

Sosyal Sigortalar Derneği’ne Bağlı Hastane

Ulusal ekonomik kuruluşlara ait hastaneler

Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi

İl özel idare kurumları ve belediyelere ait hastaneler

Yabancılara, etnik azınlıklara ve derneklere ait hastaneler

Özel hastane

Yatak sayısına göre hastaneler

Yatak sayısına göre sınıflandırılırken sadece yatak sayısı değil, aynı zamanda hastane personeli, uzmanlar, teknik donanım ve maddi destek de dikkate alınmalıdır. Yatak sayısına göre sınıflandırılan hastaneler şu şekildedir: 50 yataklı özel, kamu, şube veya araştırma hastanesi 100 yataklı genel bir hastane 200 yataklı hastane 400 ve üzeri yataklı hastaneler, Türkiye’de son yıllarda sertifikalı hastaneler ve sertifikasız hastaneler sınıflandırılmıştır

Cerrahi müdahalenin yapılabileceği hastaneler

Her hastanenin herhangi bir zamanda cerrahi operasyon yapma kabiliyeti yoktur. Bu durumda hastaneler arasında sevkler yapılır ve ardından hasta operasyonun yapılacağı hastaneye sevk edilir. İyi eğitimli profesyonel bir ekip, teknik donanım, ameliyat öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri verebilen bir hastane, cerrahi operasyonları gerçekleştiren bir hastanedir.

Whatsapp
Cemile
Cemile
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1