Ağaç ve Orman Ürünleri Firmaları

Anasayfa » Firma Rehberi » Ağaç ve Orman Ürünleri Firmaları

Ağaç ve Orman Ürünleri Firmaları

Ağaç Ve Orman Ürünleri Firmaları

Bitkiler her zaman bir dost oldukları kadar insanların da yardım eli olduklarını kanıtlamışlardır.

Bitkinin, insanların ve diğer canlıların yaşaması için gerekli unsurlardan birini sağladığı kanıtlanan şeylerden biri de Oksijendir.

Solunum süreci boyunca, bitkiler karbondioksiti solumakta ve insan ve diğer canlı organizmaların tüketimi için Oksijen salmaktadır.

İnsanların ve diğer canlıların çeşitli protein, vitamin, lif ve enerji ihtiyaçları meyve ve sebze gibi bitkisel ürünlerle karşılanır.

Bitki, insanlar tarafından çeşitli dini amaçlar için doğrudan kullanılan çiçekler üretir.

Ayrıca nüfusun çoğu tarafından geçimini sağlamak için kullanılırlar.

Bitkiler tarafından üretilen çiçekler, kuş ve çeşitli böcekler gibi canlı organizmalar tarafından besin kaynağı olarak kullanılan nektarlara sahiptir.

Ancak kuşların ve çeşitli böceklerin emdiği nektar onların üremesi için de kullanılır.

Bunun yanı sıra nektar, bal üretiminde en önemli şeker kaynağı olduğu için ekonomik olarak kullanılmaktadır.

Çiçek ve benzeri meyve ve sebzeler kullanılarak çeşitli ürünler yapılır; çiçekler, büyük ölçekli ihracatı ile ekonomik olarak kullanıldığı gibi, herhangi bir tören veya başka amaçlar için büyük çapta süslemeler için de kullanılır.

Bazı canlı organizmalar bunu doğrudan bitkilerden alırken, bazıları ise tüm bunları alabilmek için bitki yiyicileri yemek zorundadır.

Ayrıca bu meyve ve sebzeler çoğu insan tarafından geçim kaynağı olarak kullanılmakta ve başka ülkelere de ihraç edilmektedir. Bu nedenle, ekonomik olarak büyük ölçekte kullanılırlar.

İnsanların geçimini sağlamak, odaları mobilyalarla süslemek, mobilyanın da dahil olduğu çeşitli kurumları işletmek, büyük ölçüde sadece bitkilerin içinden geçebilen ahşaba bağlıdır.

Ahşabın kullanımı, ağaç kesme, mobilya yapma ve pazarlama gibi çeşitli süreçleri içerir ve aynı zamanda geniş bir kitle grubunu içerir ve bu nedenle birçok insan için geçim kaynağıdır.

Ayrıca odunlar kırsal alanlarda da yakıt kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, ahşap çok faydalıdır, ancak ağaç kesimi bitki ömrünün sona ermesine yol açar, bu nedenle büyük bir atmosfer bakımı kaynağı olduğu için kesimin durdurulması gerekir.

Bazı bitkiler, insanlar için çok faydalı olan pamuk gibi çiçekler üretir.

Baharatlar tohum, meyve, kök, ağaç kabuğu veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilebilir.

Öncelikle yemeklere renk ve lezzet katmak için kullanılırlar.

Bu kullanımların yanı sıra baharatlar dini ritüelleri gerçekleştirirken de kullanılmaktadır.

Ve ekonomik olarak çeşitli kozmetik, sabun, parfüm yapımında ve ayrıca çeşitli tıbbi ürünlerin yapımında kullanılırlar.

Bitkiler öldükten sonra gübre olarak adlandırılan organik bir madde oluşturmak üzere ayrışırlar.

Bu gübreler, zengin azot ve diğer besin kapasitesi nedeniyle çiftçilik için daha uzun süre gübre olarak kullanılır.

Ceket yapımından normal tişörtlere kadar çeşitli giyim sektörlerinde kullanıldığı gibi endüstriyel kullanımları da vardır.

Ayrıca şilte, çarşaf, pamuklu sare vb. yapmak için kullanılır.

Bunun yanı sıra, pamuk tohumu sığır beslemek için kullanılır ve son olduktan sonra, kauçukların yanı sıra yağ plastiği yapmak için kullanılır.

Doğrudan bitkilerden çeşitli ürünler elde etmenin yanı sıra.

Bazı bitkiler olduğu gibi başka amaçlar için de faydalı olan bitkisel ürünler vardır.

Şifalı otlar veya şifalı bitkiler gibi, tarih öncesi çağlardan geleneksel olarak kullanılır.

Ancak günümüzde Ayurveda olarak adlandırılan ayrı bir tıp dalı, ilaç yapımında bitki ve plan ürünlerinin yüksek oranda yer almasına yol açmaktadır.

Bitkilerin kabuk, soğan, çiçek, meyve, sakız, reçine, yaprak, kök ile başlayan çeşitli kısımları tıbbi ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.

Benzer şekilde, bitkilerin kökleri, kökleri, meyveleri ve çiçekleri gibi çeşitli kısımları iyi sabun, şampuan, parfüm ve diğer kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır.

Çevredeki bitkiler, insanların bazı kısımları da dahil olmak üzere, onu yaşam alanları olarak kullanmaları için çeşitli organizmalar sağlar.

Benzer şekilde, bitkilerin iyi bir oranı, dünyadaki tüm canlı formlar için çok gerekli olan yağışın korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda dünyanın sıcaklığını da korur.

Son olarak, büyük ölçekli bitki ve bitkisel ürünlerin çeşitli araştırma süreçlerinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasıdır.

Orman ürünleri birkaç kategoriye ayrılabilir. Kullanım açısından orman ürünleri üç türe ayrılabilir: Kereste, Kereste Dışı ve Minör Mineraller.

Türkiye Kereste Fabrikaları

Kereste dışı orman ürünleri  ayrıca küçük orman ürünleri  veya odun dışı orman ürünleri  olarak da bilinir.

NTFP ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler (MAP), yağlı tohumlar, lif ve diş ipi, reçineler, yenilebilir bitkiler, bambu, kamışlar ve çimenler olarak kategorize edilebilir.

Yasal tanımı, kereste, odun kömürü, kaoutchouc , catechu, odun yağı, reçine , doğal vernik, ağaç kabuğu, lak, myrobalans , mahua çiçekleri (ormanın içinde olsun veya olmasın), ağaçlar ve yapraklar, çiçekler içerir.

ve meyveler, bitkiler (çim, sarmaşıklar, sazlıklar ve yosunlar dahil), vahşi hayvanlar, deriler, dişler, boynuzlar, kemikler, kozalar, ipek, bal, balmumu, hayvanların diğer parçaları veya ürünleri ve ayrıca turba, yüzey toprağı, kayaları içerir ve mineraller vb.

diğer şeylerin yanı sıra bir ormanda bulunduğunda veya bir ormandan getirildiğinde ağaç ve orman ürünü olarak kabul edilir

Ahşap, güzel ve dayanıklı olmasının yanı sıra, diğer malzemelere göre önemli çevresel avantajlara sahip yeşil bir yapı ürünü olarak mimari, mühendislik ve inşaat topluluklarında giderek artan bir kabul görmektedir.

Ahşap yenilenebilir bir kaynaktan elde edilir ve üretimi için diğer malzemelere göre daha az enerji ve su gerektirir.

Aynı zamanda, ağaçlar büyüdükçe atmosferden uzaklaştırılan karbonu depolayan tek büyük yapı malzemesidir.

Bu nedenle, ahşap binalar, iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunan karbon emisyonlarının dengelenmesine yardımcı olan devasa karbon depolama birimleri olarak hizmet eder.

Ormanların ve ağaçların tarımsal üretkenliği geliştirmede oynadığı rol uzun zamandır bilinmektedir: ormanlar ve ağaçlar, toprak verimliliğini ve istikrarını korumaya ve geri yüklemeye yardımcı olur ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur (değişen ekim ve tarımsal ormancılık üzerine birçok çalışma bu işlevi inceler).

Ancak ormanlar ve çiftlik ağaçları aynı zamanda mahsul üretimine önemli malzeme desteği sağlarlar: mahsul destekleri (ör. yam kazıkları), tarım aletleri (ör. çapa sapları), hasat ve nakliye teçhizatı (ör. sepetler), mahsul işleme teçhizatı (ör. kakao kurutma rafları), mahsul saklama kapları (ör. yam depolama kazıkları) ve mahsul pazarlama ekipmanları (ör. sepetler ve çuvallar).

Orman ürünleri ayrıca ekinlerin (ör. çitler ve bitki bazlı böcek öldürücüler) ve gıda depolarının (ör. depolama kutularına konan odun külü) korunmasında da etkili olabilir. Bu ürünler modern tarım standartlarına göre ilkel olsa da, genellikle bölgedeki çiftçilerin çoğunluğu için mevcut olan tek kaynaktır.

Çam ve ladin gibi kozalaklı ağaçlar yumuşak ağaçlardır. Düşük yoğunlukta uzun lifleri vardır. Uzun lifler ona güç verir, bu nedenle yumuşak odun hamuru genellikle sağlam ürünler oluşturmak için kullanılır. Yumuşak ahşap ayrıca emiciliği artırır ve kağıt havlu, bebek bezi ve diğer hijyen ürünleri gibi emici ürünler için kullanılır.

Huş ve okaliptüs gibi yapraklı ağaçlar sert ağaçtır. Lifleri daha kısadır, bu da ürüne yumuşaklık verir, bu nedenle sert ağaç hamuru genellikle kağıt mendiller için kullanılır. Genel olarak, yumuşak ağaç ve sert ağaç lifleri, nihai ürüne bağlı olarak farklı oranlarda karıştırılır.

“Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde yumuşak ağaç, özellikle mukavemet özellikleri nedeniyle, örneğin ambalaj kağıtlarında aranıyor” diyor. Sert ağaç türlerinden okaliptüsün çok iyi yumuşaklık sağladığı ve yumuşak kağıt için en uygun ağaç türü olduğu kabul ediliyor.

Ormanların sürdürülebilir yönetimi son derece önemlidir. Tüketiciler bu konularda daha bilinçlidir ve çoğu müşteri, ahşabın izlenebilirliği ve nihai ürünleri için kullandıkları herhangi bir odun hamuru için farklı sertifikalar gibi katı sürdürülebilirlik gereksinimlerine sahiptir. Emilia Moisio, Finlandiya’da ormanların nasıl yönetildiğine dair bir örnek veriyor.

Moisio, “Hasat edilen her olgun ağaç için dört yeni ağaç dikilir” diyor. “Fidelerden birinin doğal olarak öleceğini varsayıyorsunuz. Yaklaşık 30 yıl büyüdükten sonra ağaçlar birbirine oldukça yakın, yani birini inceltiyorsunuz, böylece diğer ikisinin büyümesi için yer ve güneş ışığı var. 30 yıl sonra, daha fazla yer, besin, su ve ışık elde etmek ve böylece başka bir ağaç hasat etmek için genellikle ikinci bir inceltmeye ihtiyacınız olur.”

İnceltmeden hasat edilen ağaçlar küçük çaplıdır ve hamur üretimi için kullanılır. Olgunlaşmış olgun ağaçlar, kereste ve kontrplak üretimine gider, bu nedenle kağıt hamurunda sadece kereste fabrikası ve kontrplak fabrikası kalıntısı olarak kullanılır. Kütüklerin büyük kısmı evler, mobilyalar ve diğer ahşap ürünler için kereste ve kontrplak haline gelir, talaşlar ve talaşlar hamur haline gelirken ağaç kabuğu ve dallar biyoenerji üretir. Ağacın kullanılmayan tek yeri gölgesidir

Kereste

Hindistan’ın farklı bölgelerinde 1500’den fazla ağaç türü ticari olarak kereste için kullanılmaktadır. Kontrplak, testere öğütme, kağıt ve kağıt hamuru ve yonga levha gibi kereste bazlı endüstrilerde kullanılır.

Bambu

Bunlar, yaprak döken veya yaprak dökmeyen ormanlarla birlikte büyüyen Hindistan’ın kuzey-doğu ve güney-batı bölgelerinde yaygındır. Bambu’nun ana ticari kullanımları, sepet, kağıt ve kağıt hamuru ve diğer küçük ölçekli endüstriler için kereste ikameleri, yem ve hammaddedir.

Kamış

Kamış veya rattan bir tırmanıcı bitkinin gövdeleridir ve çok sayıda ev eşyası için kullanılır. Baston, polo sopaları, sepetler, resim çerçeveleri, ekranlar ve paspaslar yapmak için kullanılır.

Otlar

Ülkede çeşitli amaçlarla kullanılan yüzlerce çeşit ot vardır. Limon otu, palmiye otu, bhabbhar ve khus otu bunlardan bazılarıdır.

Meyve

Meyve ağaçları, kırsal hane için önemli bir gelir ve gıda kaynağıdır. Bazı bölgelerde meyve ağaçları genellikle tarla sınırları boyunca ve kuyuların çevresine dikilir. Mango, hindistancevizi, portakal, armut, nefesi ve diğerleri ormanda yabani olarak yetişir.

Tıbbi kullanım

Çok eski zamanlardan beri insanlar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için ormana bağımlı olmuştur. Bugün bile insan, hastalıklarla savaşmak için otlar ve bitkiler için ormana bağımlıdır. Hindistan’da bulunan tüm şifalı ağaçlardan en önemlisi neemdir. Diğer birçok ağacın yaprakları, kabuğu ve diğer kısımları da tıbbi değere sahiptir ve çeşitli ayurvedik ilaçların yapımında kullanılır.

Lif
Bitki lifinin birçok farklı kullanımı vardır. Jüt gibi yumuşak lifler bitkinin saplarından elde edilir. Kenevir ve sisal yapraklarından elde edilen sert lif, çeşitli uygulamalar için kumaş yapmak için kullanılır. Hindistan cevizi meyvesinden elde edilen başka bir lif türü olan hindistancevizi, halat yapmak için kullanılır.

Diş ipi
Birçok Hint ağacı türünün meyveleri ipeksi bir diş ipi üretir. Bunlardan en yaygın olanı simaldir. Pamuk, şilte ve yastık yapımında kullanılır.

Uçucu yağlar
Limon otu, sitronella ve khus gibi tropikal otlar, uçucu yağların kaynağıdır. Yağ, sandal ağacı, agar ve çam gibi çeşitli türlerin ağacından damıtılır. Yağ ayrıca okaliptüs, kafur, kış yeşili ve çam gibi belirli bitki ve ağaçların yapraklarından elde edilir. Bu yağlar sabun, kozmetik, tütsü, ilaç ve şekerleme yapımında kullanılır.

KERESTE FABRİKALARI KERESTE ÜRETİMİ

Ahşap hayatımızın temel unsurlarından biridir. Ahşap evlerimizi ve çatılarımızı başımızın üstünde destekler. Tahta masalarda yemek yiyoruz, tahta kaşıklarla yemek yapıyoruz ve ahşap dolapların mimari detaylarının keyfini çıkarıyoruz. Hatta tablolarımızı ahşap çerçevelere yerleştiriyoruz. Yine de birçok insan ahşabı hafife alır, hayatımızdaki birçok şeyin temeli olan ahşabı nasıl elde ettiğimizi düşünmekten asla vazgeçmez.

Hızar fabrikalarının ahşabı nasıl işlediğini öğrenmek istiyorsanız, bu eksiksiz kılavuz, ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlayacaktır. Kereste fabrikası üretim süreci ve ham kütüklerin nasıl bitmiş ahşap ürünlere dönüştüğü hakkında bilgi edinin. Gibi soruları yanıtlayacağız:

Bir kereste fabrikasında ne olur?

Kereste fabrikasını kim icat etti?

Testere çeşitleri nelerdir?

Bir kereste fabrikası bıçağını nasıl seçersiniz?

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kereste fabrikası nedir?

Hangi kereste fabrikası terminolojisini bilmeliyim?

Hızar fabrikalarının el emeği ve kaba kuvvet gerektirdiği eski günlerden beri işler değişti. Orijinal kereste fabrikaları tehlikeli yerlerdi. Bugün, hızar fabrikaları, yüksek üretimi sürdürmek için son derece teknik sistemlere ve bilgisayarlaşmaya güveniyor. York Saw & Knife olarak, Oleson Testere Teknolojisi aracılığıyla modern bıçkı fabrikalarının gücünü ve verimliliğini artırmak için yüksek kaliteli bıçaklar sağlamaktan gurur duyuyoruz. Şimdi kereste fabrikası bıçakları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz veya yol boyunca daha fazla sorunuz olduğunu fark ederseniz, 1-800-233-1969 numaralı telefondan bize ulaşın, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Kereste fabrikası terimi, sektördeki iki farklı kavramı ifade edebilir. Birincisi, insanların kereste öğüttüğü bir yer. Kereste fabrikası, kereste fabrikasının oturduğu tüm arazidir – kütük ayırma alanı, freze makineleri ve ahşap kalasların sıralandığı ve depolandığı alan. Bir kereste fabrikasında ayrıca değirmenin idaresi ve bakımı için yerinde alanlar bulunur.

Bir kereste fabrikası ayrıca belirli kesme veya testere mekanizmasına atıfta bulunur. Bu makineler, yuvarlak kütükleri imalatta kullanılmak üzere dikdörtgen kerestelere dönüştürür. Teknik olarak, kereste fabrikası endüstrisi, karot testere makinesine bir kafa teçhizatı diyor, ancak kafa teçhizatının doğru çalışması için kapsamlı bir destek yapısına ihtiyacı var. Bir kereste fabrikasının belki de en doğru tanımı, kütükleri keresteye dönüştüren sistemin bütünüdür.

Bu kelimeyi ister bireysel testere makinesine isterse tüm kereste frezeleme işlemine atıfta bulunmak için kullanın, hızar fabrikaları doğası gereği hareketli yerlerdir. Çoğu modern bıçkı fabrikaları, yüksek üretkenliğe sahip devasa ticari işletmelerdir. Bu lokasyonlardan bazıları yüzlerce işçi çalıştırıyor ve kereste üretimini verimli tutmak için günün her saatinde dönüşümlü vardiyalar planlıyor.

AHŞAP VE KERESTE KESİM NE ZAMAN icat edildi?

Kereste fabrikasının icadından önce, insanlar el aletlerini kullanarak ahşap tahtaları elle kesiyor, yarıyor ve rendeliyorlardı. Daha sonra, insanlar testereyi çekerken kütükleri kesen uzun bir bıçak olan bir kamçı kullandılar. Bu süreç sıkıcı ve yorucuydu ve iyileştirmeler gerektiriyordu.

Kereste fabrikalarının tarihi Roma imparatorluğuna kadar uzanır. Bilinen ilk kereste fabrikası Hierapolis kereste fabrikası olarak adlandırılır ve MS 3. yüzyıla tarihlenir. Kereste fabrikası, arkeologlar bir zamanlar Küçük Asya olan günümüz Türkiye’sinde bir değirmencinin lahitini incelediklerinde keşfedildi. Lahit üzerinde, krank kaydırma mekanizmalı ve blokları kesen iki testereli bir su çarkının yükseltilmiş bir kabartması vardı.

Roma’nın su çarkı ile çalışan testeresi, mühendislik ve üretimde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyordu. Altıncı yüzyıl civarında, Bizans İmparatorluğu’nun her yerinde suyla çalışan taş kereste fabrikaları ortaya çıktı. 11. yüzyılda, bu bıçkı fabrikaları İspanya ve Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya yayıldı.

KERESTE KESİCİ NE İŞE YARAR?

Kereste fabrikasının tasarımı, birisinin dairesel testere bıçağını icat ettiği Sanayi Devrimi’ne kadar temelde aynı kaldı. Tarihçiler tipik olarak, 1777’de bıçak için bir İngiliz patenti alan Samuel Miller’a atıfta bulunurlar. Diğerleri, Hollandalıların onu 17. yüzyılda geliştirdiğini veya Amerikan Shaker Rahibe Tabitha Babbitt olduğunu iddia eder. Bunu kim icat ettiyse, şerit testerenin yüksek fiyatı ve kalitesiz bıçakları, 19. yüzyılın ortalarına kadar yaygın olarak kullanılmadığı anlamına geliyordu. Günümüzde çoğu kereste fabrikası endüstriyel boyutlu şerit testereler kullanmaktadır.

KERESTE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Çoğu kereste fabrikası belirli bir kereste türünde uzmanlaşsa da, bir kereste fabrikası her türden keresteyi yüksek miktarlarda üretebilir. Kuzey Amerika’daki kereste fabrikaları, yumuşak ağaç veya sert ağaç olmak üzere iki tür ağaçtan birini işler.

Yumuşak ağaçlar, kalıcı olarak tutturulmuş iğneleri olan yaprak dökmeyen veya kozalaklı ağaçlardır. Bu türler arasında sedir, çam, ladin, baldıran otu, köknar ve sekoya bulunur. Sertağaç ağaçları, sonbaharda yapraklarını döken ve ilkbaharda yenilerini veren yaprak döken türlerdir. Ceviz, akçaağaç, kayın, kiraz, karaağaç ve meşe gibi türlerin tümü sert ağaçtır.

Bu türlerin işlenmesi için farklı makineler ve aletler gerekir. Bazı kereste fabrikaları, her iki ağaç türünü de işlemek için ekipman satın alır, ancak bu nadirdir. Yumuşak ahşap malzemeleri genellikle hafif ticari inşaat endüstrilerinin kullandığı kaba marangozluk ve bina çerçevelemelerinde bulabilirsiniz. Konut inşaatı, mobilya, döşeme, merdivenler ve kontrplak paneller gibi bitmiş ürünler için sert kereste kullanır.

Çoğu kereste fabrikası, üretim hatlarında üç ana ürün üretir:

1. AHŞAPLAR

Kereste, inşaatta kullanılan büyük kesilmiş direklerdir. Bu ürünler 5 inçten daha kalındır ve temel yapısal destek sağlar. İnşaat şirketleri, evler veya ahırlar gibi projeler inşa ederken kiriş veya direk olarak kereste kullanırlar.

2. BOYUTLU KERESTE

Kereste fabrikası üretim hattından çıkan en yaygın ürün boyutlu kerestedir. Bu ahşap plakalar, kerestelerden daha küçüktür ve standart ölçülere göre ölçülür. Örneğin, boyutlu kereste 2-5 inç kalınlığında ve 2-12 inç genişliğinde olabilir. Boyutlu kereste için standart boyutlar, ikiye dört (2x4s) ve dörte dört (4x4s) içerir. Birçok inşaat ve imalat uygulaması, kirişler, saplamalar, başlıklar, levhalar ve kirişler için boyutlu kereste kullanır.

Hızar fabrikaları ayrıca boyutsal keresteyi belirli bir boyuta ve pürüzsüzlüğe göre planlar. Ahşabın planyalanması boyutunu biraz küçülttüğünden, kereste boyutlandırması biraz zor olabilir. Baş teçhizattan gelen kaba kesimli bir tahta, tam olarak 2 inç kalınlığında ve 4 inç genişliğindedir. Bununla birlikte, kereste fabrikasının planyasından çıkan bir 2×4’ün gerçek boyutları 1 ½ inç kalınlığında ve 3 ½ inç genişliğindedir.

3. KURULLAR

Kereste fabrikasında yapılan üçüncü tür kereste ürünü tahtadır. Levhalar, genellikle ¾ inç ile 1 inç kalınlığında ölçülen ince tahtalardır. Panoların genişliği 2-12 inç arasında değişebilir. Şirketler, tahta zeminler, kaplama yapıları ve mobilya çerçeveleri oluşturmak için panoları kullanır. Kaba kesimli tahtalar paletlerde ve kasalarda iyi çalışır.

Bir kereste fabrikasında bulabileceğiniz diğer ürünler arasında özel şekil ve konturlara sahip ahşap plakalar bulunur. Kereste fabrikaları birbirine kenetlenen zıvana ve oluk şekilleri, tersane kenarları ve yuvarlak profiller üretebilir. Bu kalasların tamamı dekorasyon ve mimaride kullanılmaktadır. Bazı kereste fabrikaları, müşterinin özelliklerine göre siparişler de hazırlayacaktır. Belirli lokasyonlar ayrıca yabancı veya yerel pazarlardan odun tedarik edecek.

Üretim ihtiyaçlarına bağlı olarak hızar fabrikaları sabit veya taşınabilir olabilir. Sabit kereste fabrikaları, sabit yerlerde bulunan ve bir temel üzerine monte edilen büyük ölçekli yapılardır. Portatif veya mobil kereste fabrikaları daha küçük üretimlerdir ve bir kamyona veya treylere monte edilebilir. Bu bıçkı fabrikaları boyut olarak çeşitlilik gösterir ve kullanım amaçlarına ve üretim seviyelerine uyacak şekilde belirli özelliklerde tasarlanır. Her tür kereste fabrikası aynı zamanda farklı sayıda operatör veya işçiyi barındırabilir.

Sabit bıçkı fabrikaları genellikle su kaynaklarının yakınına inşa edilir. Tarihsel olarak, bu yerleşim üretimi kolaylaştırdı. Sanayi devrimi sırasında çoğu kereste fabrikası, üretim için istikrarlı ve yenilenebilir bir su kaynağı gerektiren buharla çalıştırıldı. Değirmenin bir su yolunun yakınında olması da pratikti, böylece çalışanlar suyu değirmene ve değirmenden kütükleri taşımak için kullanabilirdi. Kütüklerin nehirde veya gölde saklanması, erken kurumasını engelledi.

Modern bıçkı fabrikaları buhar kullanmaz. Bununla birlikte, birçok kereste fabrikası, öncekilerle aynı yerde kalır. Bu kereste fabrikaları evrim geçirdi, ancak hala suya yakın inşa ediliyorlar. Buna karşılık, portatif hızar fabrikaları bir su kaynağına veya belirli bir miktar araziye ihtiyaç duymaz. Operatörler, ihtiyaç duyduklarında bu makineleri siteler arasında taşıyabilirler.

Kereste fabrikası türleri de kullandıkları bıçak tipine göre sınıflandırılır. Çoğu modern bıçkı fabrikası, dairesel bıçaklar ve şerit testereler dahil olmak üzere bıçak türlerinin bir kombinasyonunu kullanır. İki bıçak arasındaki farkları göz önünde bulundurun:

Dairesel bıçaklar: Dairesel kereste fabrikası bıçakları, istenen uzunlukta çapraz kesim veya toka kütükleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu bıçaklar ayrıca şerit testerelerden daha kalın olma eğilimindedir ve bu da onlara ek güç sağlar. Tasarımları, testere çentiğinin daha fazla atık oluşturmasına yol açar.

Şerit testereler: Şerit testereler, kütükleri yandan kesmek için mükemmeldir. Şerit testere bıçakları, daha ince çentiklerle daha incedir. Bu bıçaklar, ahşap kaplama işlemi sırasında daha az atık oluşturarak kereste fabrikasının verimliliğini artırır.

Testere bıçağı yapısının değişen teknolojisi her kereste fabrikasına fayda sağlar. Örneğin, şirketler eski moda malzemelerin yerini almak için Stellite™ uçlu bıçaklar ve tungsten karbür gibi üstün ürünler geliştirmiştir. Bu yeni testere bıçakları, sıcak ve soğuk haddelenmiş çelikten daha uzun süre dayanır ve daha fazla verimlilik sağlar.

HAREKETLER NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
Çoğu teknoloji türünde olduğu gibi, bir kereste fabrikasının güç kaynağı da on yıllar içinde önemli ölçüde gelişmiştir. İlk değirmenlerin su çarkları vardı, bu da yel değirmenlerine yol açtı. Bu sistemlerin her ikisi de hava koşullarındaki değişikliklere maruz kaldı. Bir su kaynağı kurursa veya rüzgar esmeyi keserse işçiler kereste fabrikalarını çalıştıramazdı. Bu tür bıçkı fabrikaları aynı zamanda verimsiz kranklar ve sürekli kesmeyen çubuklar da kullanıyordu.

19. yüzyılın başlarında ve ortalarında, buhar, kereste fabrikaları için birincil güç kaynağıydı. Kereste fabrikaları, buhar kazanlarını yakmak için artıkları kullanarak odun atıklarını yeniden kullanabilirdi. Kazanlar, dairesel ve şerit testere bıçaklarını döndüren türbin millerini çalıştırdı. Bu kazanlar öncelikle odun atığının bolluğu nedeniyle kullanıldı, bu nedenle yağ yakıtlı brülörler hiçbir zaman yaygın olarak popüler olmadı.

20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, çoğu sabit bıçkı fabrikası buhar gücünü aşamalı olarak durdurdu ve yerini elektrikle değiştirdi. Bu güç kaynağı, günümüzde yürürlükte olan birincil kaynak olmaya devam etmektedir. Taşınabilir kereste fabrikaları, onları kullanan değirmen sahaları genellikle elektrik şebekesinin dışında olduğundan, genellikle elektrik gücü kullanmaz. Bunun yerine mobil kereste fabrikaları dizel ve benzinli güç kaynakları kullanır. Üretim süreci büyük miktarda enerji gerektirdiğinden, şu anda kereste fabrikaları için güneş enerjisi kaynaklarına doğru ciddi bir geçiş yok.

Torna bıçakları ve konveyörlerin yanı sıra, hızar fabrikaları diğer sistemler için de güce ihtiyaç duyar. Modern bıçkı fabrikaları, günlükleri taramak ve optimum kesme verimliliğini belirlemek için bilgisayarları kullanır. Bilgisayar sistemleri daha sonra günlük talepleri karşılamak için dijitalleştirilmiş bilgileri kereste fabrikası bileşenlerine gönderir. Tüm bu gelişmiş süreçler elektrik enerjisi gerektirir.

BİR KELEPİR NASIL ÇALIŞIR?
Modern bıçkı fabrikaları, yüzlerce yıldır olduğu gibi temelde aynı şekilde çalışır, sadece daha verimlidir. Değirmen ham keresteyi alır ve bitmiş ürün ortaya çıkana kadar onu rafine eden ve pürüzsüzleştiren mekanize aşamalardan geçirir. Modern bıçkı fabrikaları, otomasyon yoluyla verimi artırır. Bu süreç, ahşabı ön uç kaydedicilerden alan ve onu arka uç pazarı için hazır hale getiren isteğe bağlı bir sistemdir.

Kereste fabrikası kereste işlemi birkaç aşamadan oluşur. Teknolojik gelişmelere ve gelişmiş bilgisayar kullanımının artan kullanımına rağmen, modern bıçkı fabrikaları hala deneyimli testere ustalarına güveniyor. Bu işçiler, keresteyi verimli bir şekilde yönlendirmek için keskin gözlerini ve hızlı hareketlerini kullanırlar. Bir kereste fabrikasının işi halletmek için attığı tüm adımlar şunlardır:

Kesim: Kereste fabrikası üretiminde ilk adım ağaçları kesmektir. İşlemin ön ucundaki kütükler, bugün Amerika’da çok az orijinal, eski büyüme ormanı olduğu için ikinci veya üçüncü büyüme ağaçlıklarından duran ağaçlar düştü. Logger’lar, ağaçları yüklemeden ve kereste fabrikasına taşımadan önce kesmek için öncelikle benzinle çalışan motorlu testereler kullanır. Ağaçları devirmek için kullanılan diğer araçlar arasında ağaç demetleri bulunur.
Kabuk soyma: Kütükler kereste fabrikasında yerinde olduğunda, kabukları soyulmalıdır. Çoğu kereste fabrikası, kabuğunun her kütüğünü soymak için mekanik halka kesiciler gibi makineler kullanır. Diğerleri su jetli püskürtücüler kullanır. Hangi yöntemi kullanırlarsa uygulasınlar, kereste fabrikaları ağaç kabuğu atıklarını çevre düzenlemesi malç olarak kullanmak veya fırınları beslemek için tutar. Kabuk soyma aşamasında, daire testere kütükleri doğru uzunluklarda kesecek veya kesecektir.
Metal algılama: Bazen, ayakta duran ağaçlarda çivilerden veya çit tellerinden metal parçaları gömülü ve yıllarca büyüme ile kaplanmıştır. Kereste fabrikalarının, kesmeden önce kütükleri metal kontaminasyonu açısından incelemesi hayati önem taşır. Tespit edilmeyen metal artıkları bıçakları mahvedebilir veya şarapnellerin uçuşmasına neden olabilir. Bir kütük metal içeriyorsa, ikinci bir incelemeye gider. Metalin çıkarılıp çıkarılamayacağına bağlı olarak, bir kütük üretim hattına geri döner veya kurtarma için daha küçük parçalara ayrılır.
Mağazacılık: Modern kereste fabrikaları, kütükleri kesmeden önce satmak için bilgisayar işlemlerini kullanır, bu da en yüksek verimlilik için kritik bir adımdır. Bilgisayarlar, uzunluk ve çevreyi ölçerek her ham kütüğün maksimum kesim değerini tahmin etmek için kamera görüntüleme veya lazer tarama kullanır. Sistem daha sonra kütüğün hangi boyutlarda tahta, boyutlu kereste ve kereste sağlayabileceğini belirler. Mağazacılık adımı ayrıca günlükleri bekleyen siparişlere ve piyasa koşullarına göre değerlendirir.
Baş teçhizatlı testere ile kesme: Kütükler konveyöre kenetlenir ve testere için baş teçhizata taşınır. Bazı kereste fabrikalarında, kütüğü uzunlamasına keserken baş teçhizatın bıçaklarıyla hareket ettiği sabit bir arabada konveyörler bulunur. Diğer konumlar, bir mobil konveyör boyunca hareket ederken kütüğü kesen sabit başlı bir teçhizat kullanır. Her iki yöntemde de kafa teçhizatları tipik olarak şerit testere bıçaklarıyla donatılır. Teknolojik olarak gelişmiş baş kuleler, kütüğün doğal eğrisini takip eder.
Canting: Baş teçhizat kütüğü keserken, cants adı verilen bölümler oluşturur. İlk kırılma, kafa teçhizatının ikincil eğimler için iş parçasını karelemek için kullanabileceği düz bir yüzey oluşturur. Bu döküme en iyi açılış yüzü denir. Bundan sonra ikincil eğimler, kereste ürünleri için kütüğü kaba boyutlara dönüştürür. Herhangi bir atık levha malç, pelet veya talaş olarak geri dönüştürülür.
Yeniden Testere: Baş teçhizatın oluşturduğu büyük köşeler yeniden testere işlemine gider. Bu adımda, birkaç şerit testere, satış talimatlarına göre köşeleri daha küçük parçalar halinde keser. Yeniden testereleme, ikiz veya dörtlü bantlar, yatay ve dikey bantlar, bant merkezi ayırıcılar, daire çeteleri, çift çardak çeteleri, şerit çizgi çubukları ve daha fazlasını içeren birçok profil oluşturabilir. Yeniden testere adımı, doğru bir profil elde etmek için eğri testereyi de kullanır.
Kenar düzeltme ve düzeltme: Yeni kesilmiş keresteler, boyutlu kereste ve levhaların kenarları doğru kalite boyutunda kesilir. Ürünler, belirli uzunlukları kesen bir düzelticiye devam eder. Çoğu kereste fabrikası, ahşap ürünleri 8 fitten başlayan ve 24 veya daha fazla olan 2 fitlik artışlarla keser.
Derecelendirme, kurutma ve planya: Son olarak ürünler kalite kontrol sürecinden geçer. Kereste parçalarının benzer ürün gruplarında ortaya çıkmasını sağlamak için derecelendirme esastır. Ardından kereste fabrikası, doğal olarak yüksek nem içeriğini azaltmak için keresteyi kurutur. Kereste ürünleri ya havada kurutulur ya da fırınlarda zorla kurutulur. Bundan sonra, planya makineleri ürünlerin nihai görünümünü ve boyutunu oluşturur. Daha sonra ürünler bitmiş dereceli damgalarla işaretlenir ve pazara gönderilmek üzere paketlenir.

Whatsapp
Cemile
Cemile
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1